Forspændte broelementer

Nyt! Broer som elementbyggeri

Hvorfor gør vi ikke sådan i Danmark?

Betonelement kan nu levereforspændte broelementer, der betyder en væsentlig reduktion i byggetid ved fremtidens brobyggeri. Sådan bygger man allerede i dag broer i store dele af Europa, hvor CRH koncernen er den største leverandør af præfabrikeredebetonbroer.

”Tradition”
Så enkelt er svaret fra Ib Dahl fra Betonelement, når man spørger ham, hvorfor i alverden vi i Danmark i mange tilfælde vælger at støbe broer in situ, når vi i stedet kunne vælge den langt bedre løsning ved at bruge færdige systemløsninger – de såkaldte forspændte elementer.

Den løsning kan Betonelement nu tilbyde.Betonelement har allerede erfaring fra opgaver i Danmark, og som en del af CRH-familien har Betonelement adgang til unik og helt ny viden. F.eks. har søsterselskabet Ergon bygget broer adskillige steder i Europa med en kapacitet på op til 60 meter og 250 ton pr. element.

Når man bygger broerne efter den danske tradition, kan de tage måneder eller halve år at opføre – med alt hvad det medfører af både kostbare mandetimer og gener for trafikken. Men nu er Betonelement på vej med et nyt produkt, der kan bringe den danske anlægsbranche på højde med udlandet.

Tidsgevinsten skyldes først og fremmest, at der ikke skal opbygges komplicerede forme og for-skallinger på byggepladsen. Broen kommer som elementer, der kan monteres uden midlertidige understøtninger.

Den bærende konstruktion er derfor færdig på blot et par dage, hvorefter kun kørebane samt autoværn og rækværk mangler at blive gjort færdigt.

 

God økonomi og sikkerhed
”Frem for at støbe broerne på stedet, kan vi levere elementer, som monteres direkte på stedet,” forklarer Ib Dahl. ”Det er der mange økonomiske og logistiske fordele i for den udfø-rende entreprenør.”Før

st og fremmest sparer den udførende entreprenør mange timers kostbart arbejde på selve byggestedet. I stedet for måneder eller halve år tager det nu kun ganske få dage at montere elementerne.

For medarbejderne bliver arbejdsmiljøet sikrere, fordi der ikke skal opbygges komplicerede forskallinger på ofte meget trafi kerede steder. Endelig bliver trafikken ikke belastet af gener i samme omfang som ved traditionelt udført broarbejde. Det gør både trafiksikkerheden og fremkommeligheden bedre i forbindelse med byggeriet af broen. Der skal ikke laves omkørsler, og der opstår derfor ikke bilkøer, som ofte giver anledning til uheld.

 

Certificerede elementer
I Danmark har Vejdirektoratet skrappe krav til broelementernes kvalitet. De krav lever produkterne fra Betonelement naturligvis op til. ”Produkterne er alle certifi cerede i henholdtil de europæiske standarder,” understregerIb Dahl.

Da broelementerne produceres under kontrollerede forhold på fabrikken, er betonkvaliteten på elementerne nemmere at styre frem for støbning på stedet. Og så er det endda billigere at bygge med elementer.

Elementerne vil i al væsentlighed blive produceret på en af Betonelements fabrikker i Danmark. ”Broelementer bygger på kendte teknologier for fremstilling af forspændte betonkonstruktioner, hvorfor vi har valgt at udnytte den store viden og erfaring, som denne del af vores virksomhed besidder gennem mange års konstruktion og produktion af lignende elementer,” siger Ib Dahl.

 

Vi kan bygge broerne
Ib Dahl fortæller, at metoden kan bruges til alt brobyggeri, men der er særligt store gevinster at hente ved bygningen af de meget store broer.

”Vi ser i øjeblikket en stigning i anlægsopgaverne, fordi staten fremrykker sine investeringer,” siger Ib Dahl. ”I den forbindelse har vi noget at byde ind med – og vi har erfaringerne. At bygge broer er noget, vi kan og vil.”

zp8497586rq