Vi tager ansvar

Med strategien følger stærke forpligtelser – vi skal udvise ansvarlighed, både globalt og lokalt.

For de mennesker, der arbejder i CRH og for de mennesker og virksomheder, CRH samarbejder med. For det miljø, vi og vores medarbejdere arbejder i, og for det miljø og det samfund, der omgiver vores fabrikker og vores byggepladser. For den verden, vi agerer i – og for den verden, som generationen efter os skal vokse op i.

Vores CSR-profil er klar, veldefineret og utvetydig. Hvert år rapporteres til CRH’s øverste bestyrelse. Om vores resultater på miljø og klimaområdet, på sundheds- og sikkerhedsområdet – og på det sociale område.

Læs vores CSR rapporter her >>