Generelt

 • En lastbil er altid 2,6 meter bred, og normalt 16,5 meter lang.
 • Enhver lige kørevej skal være mindst 3,0 bred.
 • Alle vogntyper til transport af elementer, stiller større krav til byggepladsvejenes jævnhed og bæreevne end den øvrige færdsel på byggepladsen.   Derfor er det en absolut nødvendighed, at de bygge pladsveje elementbilerne skal anvende, er ubetinget bæredygtige frem til aflæsningsstedet.
 • Er tilkørselsvejen ikke plan, må en rampe anlægges med tilpas svag hældning  (max 1:10). For at undgå beskadigelse af elementerne ved vridning, må vognene først svinge
  når både for- og bagvogn er fri af en eventuel rampe.

Indkørsel til byggeplads

Ved indkørsel til byggeplads, kan vi opstille følgende retningsvisende regler iht. skitse (se nederst på siden):

 1. Er indkørslen retvinklet, skal den samlede afstand mellem pkt. AC + CD være min.:
  • 16 meter for trækker-løstrailer (leverancebil)
  • 13 meter for montagekranbil
  Ovennævnte kræver dog, at afstanden mellem AC eller CD er mindst 6,5 meter.
  På denne afstand kan lastbilens hjul holdes indenfor den givne afstand.
 2. Den samlede afstand bliver forøget, hvis indkørslen er under vinkel, og den bliver reduceret, hvis indkørslen er over vinkel.
 3. Hvis vejen ender mellem pkt. AB forhøjes den nødvendige afstand med ca. 2,5 meter.
 4. Hvis der i pkt. A er en fast forhindring (træ, stakit, hæk etc.), forhøjes den nødvendige afstand med ca. 2,5 meter. Dette skyldes, at under drejning er selve lastbilen længere ude, end hjulene på den.

Ved transport af elementer der kræver længere lastbiler end 16,5 m, vil vi anvende udtrækssættevogne, efterløbere eller blokvogne, der ofte har styring af bagvognen, som gør det muligt for denne at følge vognens spor. Dens krav til indkørselsbredde svarer til en lastbil med længde på 16,5 m, uanset elementlængde, men det må dog iagttages at midten af det lange element kræver større plads indvendigt i svinget end for- og bagvogn.

Ved transport af lange elementer eller hvis tilkørselsforholdene er på kanten af, eller ikke kan holde sig indenfor ovennævnte retningsvisende regler, så ring og spørg. Der er ofte visse muligheder, som er svære at beskrive uden kendskab til det konkrete tilfælde.

Opdateret: December 2012