Betonelementer og byggesystemer i beton

Se vores komplette produktprogram

Med vores seks forskellige brands kan vi levere alle elementerne i beton og letbeton til både industri-, domicil- og boligbyggeri, dvs. vægge, dæk, facader, trapper, altaner, skakte, søjler, bjælker og andre forspændte betonkonstruktioner samt byggesystemer i beton som p-huse, arenaer, broer, industrihaller og præfabrikerede badekabiner.

Vi leverer følgende elementer i beton:

Vægelementer

Betonvægge til boliger, kontor og industri

Vægelementer

Beton- og letbetonvægge til parcelhuse, tæt/lav boligbyggeri og etageejendomme.

Facader

Sandwichfacader med individuelt udtryk i overflade, farver og udformninger

Dækelementer

Huldæk, massive dæk, AirDeck, filigrandæk og p-dæk.

Tag

Anvendes til tag på kontor-, industri- og lagerbygninger

Søjler

Søjler til bærende konstruktion og spændende løsninger

Bjælker

Bjælker, når der er brug for stor stivhed og spændvidde.

Sandwichkælderelementer

Sandwichkælderelementer til bolig-, kontor og institutionsbyggeri.

Falselementer

Falselementer anvendes som dør- og vinduesfalse.

Trapper

Trappeløsninger i beton og terrazzo. Skaktelementer kan også leveres i beton.

Altaner

Altaner i beton til industri-, erhverv- og boligbyggeri.

Arena

Tribuneafsnit til store, danske idrætsanlæg

Broer

System med OT-bjælker med kantbjælker i forspændte BB-bjælker

Parkeringshuse

17 m lange trugelementer med frit spænd – parkeringsarealer uden generende søjler.

Præfabrikerede badekabiner

Fuldt indrettede og nøglefærdige badekabiner. 100% dansk produceret.