Nedenstående tolerancer gælder ikke for huldæk og AirDeck/filigranplader. De specifikke tolerancer for for huldæk og AirDeck/filigranplader følger længere nede på siden.

Længdetolerancer

KontrolklasseNormal
Længder (L)Slaptarmerede elementer undtagen trapperTrapperForspændte elementer undtagen huldæk
Branchetolerancer
L ≤ 7,2 m± 8 mm± 12 mm± 12 mm
L ≤ 9,6 m± 12 mm± 12 mm± 12 mm
L ≤ 14,4 m± 20 mm± 12 mm± 20 mm
L ≤ 19,2 m± 20 mm-± 25 mm
L ≤ 30,0 m± 20 mm-± 30 mm
L > 30,0 m± 20 mm-± 40 mm

Breddetolerancer

KontrolklasseNormal
Bredder (B)Slaptarmerede elementerForspændte elementer undtagen huldæk
Branchetolerancer
B ≤ 2,4 m± 5 mm± 5 mm
B ≤ 7,2 m± 8 mm± 8 mm
B ≤ 24,0 m± 12 mm± 12 mm

Tykkelsestolerancer

KontrolklasseNormal
Tykkelser (T)Slaptarmerede elementerForspændte elementer undtagen huldæk
Branchetolerancer
T ≤ 0,15 m± 5 mm± 5 mm
T ≤ 0,25 m± 5 mm± 5 mm
T ≤ 2,4 m± 5 mm± 5 mm
T ≤ 7,2 m± 8 mm± 8 mm

Produktafhængige tolerancer

Ribbe-elementer iht. EN 13224SideudbøjningRibbers vinkelafvigelseSkævhedPilhøjde ift. beregnet værdi
SlaparmeretForspændtSlaparmeretForspændt
(L) = Længde± L/1000
≥ 10 mm
± 1,5*
L/1000
≥ 15 mm
± 15 mm± 23 mm± 15 mm± L/500
Søjler iht EN 13225Krumning i hovedplanVinkel-afvigelse på endeflade eller tværsnit
SlaptarmeretForspændt
(L) = Længde
(T) = Tykkelse
(B) = Bredde
± L/700± 1,5*L/700± T/100 ≥ 5 mm
± B/100 ≥ 5 mm
Bjælker iht. EN 13225Krumning i hovedplanPilhøjde ift. beregnet værdiPilhøjde ift. beregnet værdiVinkel-afvigelse på endeflade eller tværsnitSkævhed af lodret midterplan
SlaptarmeretForspændtSlaparmeretForspændt
(L) = Længde
(T) = Tykkelse
(B) = Bredde
± L/700±1,5*L/700± L/700± 1,5*L/700± T/100 ≥ 5 mm
± B/100 ≥ 5 mm
± L/700
Vægge iht. EN 14992Diagonalmål
L ≤ 0,5 m± 8 mm
L ≤ 3 m± 14 mm
L ≤ 6 m± 16 mm
L ≤ 10 m± 18 mm
L > 10 m± 20 mm
Vægge med udvendig funktion iht. EN 14992Skævhed (diagonalmålCRH Concrete tolerancer
RetlinethedPilhøjde
L ≤ 0,5 m± 8 mm± L / 700 dog min. ± 5 mm
L ≤ 3 m± 14 mm
L ≤ 6 m± 16 mm
L ≤ 10 m± 18 mm
L > 10 m± 20 mm
Brobjælker iht. EN 15050Enders vinkelafvigelseSidebøjning Skævhed lodret midterplanPilhøjde ift. beregnet værdi
LodretVandret
(L) = Længde
(T) = Tykkelse
(B) = Bredde
± 0,015*T± 0,02*B± L/500± 0,015*TMindste værdi af ± L/800 eller ± 50% af beregnet værdi

Tolerancer for indstøbningsdele og udsparinger

TolerancekravNormal toleranceklasse
Facader og vægge
Slaptarmerede søjler og bjælker
UdsparingerBrancheStørrelser: ±10 mm
Placering: ±10 mm
El-indstøbninger 1)Eldåser placeringBranche± 15 mm
Eldåser under planMaks. 5 mm
Eldåser afviger fra lod over 150 mmMaks. 5 mm
Tomt elrør uden dåseVandret:
± 20 mm
Andre indstøbningsdele end elPlacering: ±10 mm
Inserts med midlertidig funktionRækværksinsertsBrancheLodret: ± 20 mm
Vandret: ± 150 mm
AfstivningsinsertsLodret: ± 100 mm
Vandret: ± 250 mm
Forspændte søjler og bjælker
UdsparingerBrancheStørrelser: ±20 mm
Placering: ±20 mm
Andre indstøbningsdele end elBranchePlacering: ±20 mm
Store pladeelementer
Slaparmerede eller forspændte
UdsparingerBrancheStørrelser: ±20 mm
Placering: ±20 mm

*) Gælder ikke placering af strittere i elementers længderetning.

 

Supplerende produktionstolerancer

Strittere på langs i elementet: ± 100 mm

 

Tolerancer for forspændte huldæk

Tolerancer iht. DS/EN 1168: 2005 + A2: 2009 og ”Hvor går grænsen”

Normal toleranceklasse
ElementlængdeL ≤ 7,2
Dog skrå snit
7,2 < L ≤ 14,4
L > 14,4
±12
±20
±20
±25
ElementbreddeFuld bredde
Skåret
±5
±20
Elementhøjde*h < 250
h ≥ 250
±12
± 15
Dæklag±10
UdsparingerPlacering
Størrelse
±20
±30

*) Der er tale om middelværdi. Lokale afvigelser ud over tolerancen kan forekomme.

Tolerancer for AirDeck og filigranplader

Tolerancer iht. DS/EN 13747

Normal toleranceklasse
Længde±20
Bredde+5/-10
TykkelseLokalt+15/-10
Retlinethed af sider0 < Le ≤ 2000 mm
2000 < Le ≤ 5000 mm
5000 < Le ≤ 12000 mm
±5
±7
±10
PlanhedRetskede på 1 m
Retskede på 0,2 m
±3
±1
Placering af indstøbninger/bokseLængderetning
Tværretning
±50
±10
Dæklag±5

 

Tolerancer på beslag

Dimensioner: ± 2 mm

Ankerplacering: ± 5 mm

Placering af huller: ± 2 mm