Påvirkning af byggeriet

De 17 verdensmål og byggeriet

På det globale plan er byggeri en  vigtig del af FN’s 17 Verdensmål – og med god grund. Hvordan vi vælger at bygge, betyder meget
for byernes udvikling, udnyttelse af energi, klimatilpasninger og bæredygtighed.

Øvelsen er at kombinere et lavere ressourceforbrug med den enkeltes trivsel og en høj boligstandard; herunder et sundt indeklima. Vi er ikke i mål – men vi er godt på vej.

 

 

 

 

 

De verdensmål som CRH Concrete har fokus på:

Nummer 9: Robust infrastruktur, industri og innovation

Altså en sammenhængende verden, hvor der tænkes nyt, og processerne gennemføres smart og effektivt uden at spilde hverken kræfter eller ressourcer undervejs. Også her kan CRH Concrete gøre en forskel.

Nummer 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Fokus er på sikre boliger, der er opført med respekt for verdens naturarv. At udnytte ressourcerne optimalt er et dagligt mål for os, og det gælder naturligvis også i boligbyggerier.

Her er det vigtigt at kunne opføre sikre og billige boliger til mennesker og f.eks. opgradere boligstandarden i slumkvarterer. Det kræver også investeringer i de rigtige boliger, flere grønne offentlige rum og en skarp byplanlægning, som inddrager borgerne. Her kan vi virkelig gøre en forskel.

Nummer 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

Ved at optimere konstruktionen bruger vi mindre beton og mindre armering, uden at sætte sikkerheden over styr, og denne omtanke bringer vi med ind i hvert projekt, som vi er involveret i. Det mærkes også i den anden ende af produktionen, hvor vi både reducerer mængden af affald og samtidig opprioriterer genbrugen af beton. Vi tager også forståelsen for en ansvarlig livsstil med helt ind på kontoret.

Således er et lavere forbrug og et mindre spild allerede en del af dagsordenen i hverdagen, og dette punkt vil løbende fylde mere og mere – også i CRH Concrete. 

Nummer 17: Partnerskab for handling,

Her er vi i flere sammenhænge allerede gået forrest med innovative samarbejder. Et godt eksempel er Bæredygtig Beton Initiativ med målet om at reducere CO₂-udledningen fra betonbyggeri med 50 procent inden 2030. Et både godt og lovende partnerskab, der peger i den rigtige retning