Social ansvarlighed

Hverdagens kvalitet

 

Vores fokus på social ansvarlighed skal kunne mærkes i hverdagen på vores arbejdspladser rundt om i landet. CRH Concrete vil ikke kun tage ansvar for fremtidens byggeri; vi tager også ansvar for vores ansatte og vores fælles samfund. For os er det ikke nok at bygge trygge hjem og moderne kontorer, vi vil også skabe trygge og rummelige arbejdspladser.

Derfor er vi meget stolte af, at to af vores fabrikker har fået Virksomhedsprisen, som uddeles til virksomheder, der tager et stort socialt ansvar. På de to fabrikker er der gjort en stor og succesfuld indsats for at integrere flygtninge og indvandrere i hverdagen, og vi er meget glade for begge priser.

Fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed

Vi er også glade for tallene 1.000 og 2.000. Det er nemlig antallet af dage uden arbejdsulykker på flere af vores fabrikker, og en af vores fabrikker har endda nået 3.000 dage uden arbejdsulykker.

Hos CRH Concrete prioriterer vi nemlig arbejdsmiljø og sikkerhed i hverdagen højt. Selv når vi har travlt, skal vores medarbejdere være trygge. Det giver ikke bare de bedste resultater i det lange løb. Det gør os også endnu bedre til at løse alle de mange og spændende byggeprojekter.

Social ansvarlighed er også

Lighed og mangfoldighed

Hos CRH Concrete tror vi på lighed, rummelighed og mangfoldighed. 

Plads til dem, som kan og vil

Derfor ser vi på evnerne og viljen først uden at skelne til køn, race eller religion. Vi giver plads til dem, der vil og kan, også selvom de har andre forudsætninger med i bagagen. Et godt eksempel er de mange flygtninge, som de senere år gennem praktikophold har fået fast arbejde hos CRH Concrete.

For os handler det nemlig om, hvilket potentiale du rummer, og hvordan du kan bruge det til gavn for hele holdet. Hvordan vi som fællesskab hjælper og støtter hinanden hver eneste dag, så vi får en arbejdsplads, der afspejler verden og virkeligheden. Hvordan vi bidrager til vækst – også på det personlige plan.

Det afspejler sig også i vores ledergruppe. I dag består vores ledelse af 9 personer, hvoraf tre er kvinder. Vores mål er at øge denne andel de kommende år – også i bestyrelsen. For os er lighed og mangfoldighed nemlig lig med kvalitet.