Stigbøjler

Stigbøjler anvendes til at sikre stabiliserende vægge mod væltning. Endvidere kan den bruges til at sikre bygningens robusthed. Sammenlignet med anvendelsen af korrugerede rør er stigbøjlesamlingen mindre pladskrævende og er derfor velegnet i tynde elementer og i elementer med meget armering.

Udførelse

Vi har fire forskellige typer til brug i betonelementer, mens der alene anvendes SE-typen i letbeton. Til småhusbyggeri har vi  en stigbøjle baseret på SE-samlingen.

Stigbøjleprincip

SE-stigbøjle

Samling med SE-stigbøjle
a. SE-stigbøjle
b. Armeringsnet
c. Udsparing
d. SE-bolt
e. Øjebolt
f. Understøbning
g. Indlimet M12 gevindstang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bæreevne

​Der kan anvendes følgende bæreevner for vores 4 stigbøjler:

Brud [NRd]Robusthed [Nk]Tilhørende armeringskobling
Type 1/1C47 kN56 kNAK M16/Ø12
Type 2/2C130 kN157 kNAK M24/Ø20
Type 3B/3C204 kN244 kNAK M30/Ø25
Type 4B/4C335 kN402 kNAK M42/Ø32
SE10 kN12 kN
-
[NRd]: Regningsmæssig værdi

[Nk]: Karakteristisk værdi

Bæreevnen er fastsat på baggrund af armeringskoblingens styrke. Der er regnet med en partielkoefficient på 1,2 på brudværdien.

Stigbøjle type 1, 2, 3B og 4B

Der ilægges altid en armering omkring stigbøjle type 1, 2, 3B og 4B. Den nødvendige armeringsmængde bestemmes således, at kraften i stigbøjlen/armeringskoblingen kan føres til toppen af elementet. Dette gøres af hensyn til den statiske model for stabiliserende vægge eller under hensyn til nødvendig trækforbindelse.

Eksisterende armering i dørstolpe eller skjulte vægsøjler kan evt. benyttes, når trækforbindelsen er nødvendig pga. krav til robusthed. I stabiliserende vægge vurderes dette under hensyn til projektkrav og øvrige statiske forhold.

For at etablere nødvendig forankringslængde over stigbøjlens fastsvejste armeringsstænger skal den nødvendige trækarmering placeres inden for nedenstående mål [a] fra center stigbøjle. Dette er under forudsætning af, at stigbøjlen er placeret i midt væg og ved brug af 4 stk. armeringsstænger evt. med varierende diameter.

Dvs. den samlede regningsmæssige armeringskraft i de 4 trækarmeringer omkring stigbøjlen skal kunne dække stigbøjlens bæreevne.

Stigbøjlen kan placeres asymmetrisk i forhold til den nødvendige trækarmering.

 

Type 1For vægtykkelse [t]: t ≤ 150 mm
a,maks ≤ 100 mm
Type 2For vægtykkelse [t]: t ≤ 150 mm
a,maks ≤ 150 mm
For vægtykkelse [t]: t = 180-240
a,maks ≤ 125 mm
Type 3B
Type 4B
For vægtykkelse [t]: t ≤ 240 mm
a,maks ≤ 250 mm
a,maks ≤ 250 mm
For vægtykkelse [t]: t = 250-350 mm
a,maks ≤ 200 mm
a,maks ≤ 225 mm

Anbefalet trækarmering, når denne er placeret inden for de ovenfor angivne mål:

Type 14 stk. K8FRd = 83,8 kNFEd = 47 kN
Type 24 stk. K12FRd = 188,6 kNFEd = 130 kN
Type 3B2 stk. K16 + 2 stk. K12FRd = 262,0 kNFEd = 204 kN
Type 4B4 stk. K16FRd = 335,4 kNFEd = 335 kN

Hvis stigbøjlen ikke skal placeres centralt i væggen, skal den målsættes på tegningen i tykkelsesretningen.

Stigbøjle type 1C, 2C, 3C og 4C – enkelt trækforbindelse

Stigbøjle modeltype C udført med standard tværarmering i form af bøjler omkring stigbøjlens påsvejste armeringsjern.

For væghøjde mellem 2670 mm til 2870 mm kan en armeringskobling med standard længde (2345 mm, 2345 mm, 2325 mm og 2295 mm) forankres over stigbøjlens påsvejste armeringsjern uden yderlig træk – eller tværarmering.

Modeltype C kan benyttes ved andre elementhøjder, hvis sags specifikke armeringskoblinger benyttes.

 

Armering indstøbt i korrugerede rør

Armering indstøbt i korrugerede rør
a. Korrugeret rør
b. Understøbning
c. Korrugeret rør
d. Armeringsjern
e. Udstøbning

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendelse

Armering indstøbt i korrugerede rør anvendes til at sikre stabiliserende vægge mod væltning. Endvidere kan korrugerede rør bruges til at sikre bygningens robusthed. Ved anvendelse af korrugerede rør er det muligt at opnå højere bæreevner end ved anvendelse af stigbøjlesamlinger.

Indstøbning af korrugerede rør er pladskrævende og skal koordineres med øvrig armering og indstøbningsdele. Desuden skal man være opmærksom på, at anvendelse af korrugerede rør i vendeelementer kan besværliggøre indbygning af indstøbningsdele til løft.

Udførelse

Det korrugerede rør (a) indstøbes i vægelementerne, således at det i forbindelse med montagen er muligt at lave en armerings-forbindelse (b) mellem vægge eller mellem væg og fundament.

 

Bæreevne

Kamstål, fy = 500 MPa
Dimension
mm
Regningsmæssig
trækbæreevne * (kN)
Norma
Karakteristisk
trækbæreevne (kN)
Ulykke
103239
124656
146376
1683100
20130157