Reduktion af CO₂-aftryk

Low carbon concrete elementer

I CRH Concrete arbejder vi kontinuerligt med forbedring af vores produkter, og et af resultaterne er vores low carbon concrete elementer (LCC-elementer). Betonsammensætningen i vores LCC-elementer er optimeret for lavere CO₂ -aftryk. Samtidig fastholder vi  CRH Concretes gode kvalitet og et produktionsflow, der tilgodeser effektivitet og økonomisk ansvarlighed.

Low carbon concrete elementerne (LCC-elementer) produceres med en beton, hvor andelen af cementklinker reduceres ved substitution med andre aktive bindermaterialer som kalcineret ler og flyveaske. Dette betyder, at CO₂-aftrykket for nuværende kan reduceres med op til 25%. På vores letbetonelementer er det dog muligt at hente en endnu højere CO₂-gevinst på op til 45% i forhold til et vægelement i basisbeton.

Vi tager vores ansvar alvorligt og arbejder videre på fremtidens low carbon concrete elementer (LCC-elementer) med yderligere CO₂-reduktioner for at kunne nå en samlet reduktion på 50% i 2030 på alle vores betonelementer.

Projekt: Danfoss House i Sønderborg. Opført 2022

DANFOSS HOUSE
31,4 ton CO2-reduktion med
low carbon concrete i stedet for basisbeton.
Download projekt EDP her.

HVILKE PRODUKTER LEVERES SOM LOW CARBON CONCRETE ELEMENTER?

Vi leverer vægelementer (beton og letbeton), sandwichfacadeelementer, søjler og huldæk inden for low carbon concrete segmentet.

Vores 2,4 m bredde huldæk produceres som standard i dag med low carbon concrete (se EPD 21065-5) og i løbet af foråret 2023 vil det også være standard for vores smallere 1,2 m bredde huldæk.

Tilsvarende har vi projekt EPD’er for vores vægge i beton og letbeton. Eksempelvis på CO₂-besparelser med letbeton:

 • LAC 15/1850 (se EPD 22012-2)
  Besparelse på 42% CO₂ i forhold til væg i basisbeton i samme tykkelse.
 • LAC 10/2000 (se EPD 22012-5)
  Besparelse på 45% CO₂ i forhold til væg i basisbeton i samme tykkelse

I løbet af 1. kvartal 2023 producerer vi med low carbon concrete på vores fabrikker, som producerer vægelementer i letbeton og beton, huldæk og sandwichfacadeelementer. Inden udgangen af 1. kvartal 2023 vil vores trapper i beton og altanelementer også produceres med low carbon concrete som standard.

LOW CARBON CONCRETE

SE CASES PÅ LOW CARBON CONCRETE

DAG-TIL-DAG-LEVERING AF C20-ELEMENTER

Selvom det ikke er synligt for det blotte øje, består Holbæk Haves Byggefelt 10 af noget særligt, nemlig en anselig del af C20-betonelementer, hvor man tidligere ville have brugt C35-betonelementer. Det kan lade sig gøre, fordi CRH Concrete nu kan levere C20-elementer fra dag-til-dag i samme tempo som andre elementer. Og det er et unikt og væsentligt fremskridt for anvendelsen af CO₂-reducerede betonelementer i byggeriet.

FRA C35 BETON TIL C20 BETON

Ved at designoptimere det enkelte byggeprojekt kan det ofte være muligt at opnå en væsentlig reduktion i CO²-aftrykket:

 • Fra bagmur i basisbeton C35, 150 mm med 15 kg armering: 55 kg CO2-eq
  Kilde: Projekt EPD MD-21066-a, A1-A3
 • Til bagmur i low carbon concrete C20, 150 mm med 14 kg armering: 33,5 kg CO2-eq
  Kilde: Projekt EPD MD-21066-14b, A1-A3

AMBITIØS CO2-GRÆNSEVÆRDI PÅ 6,55

Det er byggefelt 6 (NH6), hvor det ambitiøse mål er at reducere CO²-udledningen til blot 6,55 kg CO²-eq/m²/år. Det er en CO²-udledning, som er betydeligt lavere end grænseværdien i BR18 på 12 CO²-eq/m²/år.

SPAR 45% CO2 PÅ LETBETON MED LOW CARBON CONCRETE IFT. BASISBETON

Vores seneste projekt EPD’er for letbetonelementer med low carbon concrete (LCC-elementer) viser en CO2-besparelse på 45% sat i forhold til betonelementer i basisbeton.

BROFÆSTET MED ELEMENTER I LOW CARBON CONCRETE

Svanemærket boligbyggeri i Viborg med teglfacader og betonelementer i low carbon concrete er resultatet af en tidlig involvering af alle parter i projekteringen, og anvendelsen af LCC betonelementer (low carbon concrete) har givet en besparelse på 121,8 ton CO2 i forhold til traditionelle betonelementer i basisbeton.

DGNB PLATIN MED VELKENDTE BYGGEMATERIALER

I det nye Danfoss House på havnefronten i Sønderborg er der ikke sparet på anstrengelserne, når det gælder fokus på bæredygtighed. Byggeriet er et skoleeksempel på, hvad man kan opnå med gængse byggematerialer og anvendelsen af low carbon concrete i betonelementerne.

Indflydelse på design

Beregningsværktøjer

Designet af de enkelte betonelementer i byggeriet har stor indflydelse på CO₂-aftrykket. Vi arbejder med  forskellige beregningsværktøjer, som kan bidrage til en optimering af materialeforbruget.

Projektspecifikke EPD’er

Vores projekt EPD’er tager højde for de CO₂-forbedringer, som vi har foretaget: brug af low carbon concrete, designoptimering og produktionsoptimering

UNDGÅ OVERDIMENSIONERING

Med OPTUM CS kan vi udnytte betons potentiale fuldt ud og dermed undgå unødvendig overdimensionering, som både gør byggeriet dyrere og er en miljømæssig belastning.

MILJØVAREDEKLARATIONER PÅ PROJEKTER

Brug projekt EPD’er i stedet for produkt EPD’er

​For at få de mest reelle CO₂-beregninger, er det vigtigt, at du som rådgiver arbejder med vores projekt EPD’er. De tidligere produkt EPD’er er baseret på vores produktionstal for 2020 og afspejler derfor ikke den store arbejdsindsats, som er lavet for at minimere CO₂-aftrykket. Projekt EPD’erne afspejler nuværende produktionen, som er optimeret i forhold til low carbon concrete, produktionsoptimering og design.

Det er vigtigt at slå fast, at vores projekt EPD’er er et udtryk for et produktionsniveau, som vi er kommet ned på, og som vi producerer på hver dag. Der er ikke tale om tænkte beregnede situationer, som vi måske kan komme ned på.

Vi kan ikke anbefale, at CO₂-beregninger laves på basis af branche EPD’er.

Produkt EPD mod projekt EPD

Sammenligningsgrundlaget for CO₂-besparelser

Skal der laves et sammenligningsgrundlag mellem produkter/producenter, så er det vigtigt, at GWP (A1-A3) omregnes til CO₂-belastning pr. ton produkt. Sådan omregnes GWP, så tallene kan sammenlignes:

Eksempel: Produkt EPD​

180 mm væg
13% udsparinger
62,9/0,374 = 168,18 kg CO₂ pr. ton element

Eksempel: Projekt EPD​

180 mm væg
13% udsparinger
54,6/0,410 = 133,17 kg CO₂ pr. ton element