Reduktion af CO₂-aftryk

Low carbon concrete elementer

I CRH Concrete arbejder vi kontinuerligt med forbedring af vores produkter, og et af resultaterne er vores low carbon concrete elementer (LCC-elementer). Betonsammensætningen i vores LCC-elementer er optimeret for lavere CO₂ -aftryk. Samtidig fastholder vi  CRH Concretes gode kvalitet og et produktionsflow, der tilgodeser effektivitet og økonomisk ansvarlighed.

Low carbon concrete elementerne (LCC-elementer) produceres med en beton, hvor andelen af cementklinker reduceres ved substitution med andre aktive bindermaterialer som kalcineret ler og flyveaske. Dette betyder, at CO₂-aftrykket for nuværende kan reduceres med op til 25%.

Vi tager vores ansvar alvorligt og arbejder videre på fremtidens low carbon concrete elementer (LCC-elementer) med yderligere CO₂-reduktioner for at kunne nå en samlet reduktion på 50% i 2030.

Vi leverer vægge, facader, søjler og huldæk inden for low carbon concrete segmentet.

Projekt: Danfoss House i Sønderborg. Opført 2022

DANFOSS HOUSE
31,4 ton CO2-reduktion med
low carbon concrete i stedet for basisbeton

Indflydelse på design

Beregningsværktøjer

Designet af de enkelte betonelementer i byggeriet har stor indflydelse på CO₂-aftrykket. Vi arbejder med  forskellige beregningsværktøjer, som kan bidrage til en optimering af materialeforbruget. 

Produktspecifikke EPD’er

Vi har udarbejdet produktspecifikke EPD’er på vores betonvægge, letbetonvægge, sandwichfacader, huldæk og TT-elementer.

Derudover kan vi udarbejde projektspecifikke EPD’er.

UNDGÅ OVERDIMENSIONERING

Med OPTUM CS kan vi udnytte betons potentiale fuldt ud og dermed undgå unødvendig overdimensionering, som både gør byggeriet dyrere og er en miljømæssig belastning.

BETONENS MANGE MULIGHEDER

Med beton kan du bygge stort set alt – Præcist som du vil have det

Beton er stadig de lodrette facader, de solide dæk og de smukt svungne trapper. Men det er også meget mere.

Hos CRH Concrete udvikler vi hele tiden på vores produkter til gavn for arkitekter og bygherrer landet over. Det betyder større valgfrihed ved hvert enkelt projekt. Vores dygtige tegnestuer finder altid de løsninger, der skal til – også når de skal skræddersys. Om det er en bestemt farvenuance, en særlig vinduesramme, trapper med en særlig vinkel eller et firmalogo trykt ind i facaden.

Det er sådan set kun din fantasi, der sætter grænser for dit byggeri. Vi gør det nemlig ikke.