Beton og ansvarlighed

Indsatsområder med fokus på ansvarlighed

Fokus på klima, miljø og bæredygtighed har været nogle af de mest brugte ord for tiden og vil formentlig også være det i de næste mange år.

Der er bred enighed om, at alle skal gøre en indsats for at trække udviklingen i verden i den rigtige retning. Det gælder naturligvis også i byggebranchen.

I CRH Concrete tager vi vores samfundsansvar meget seriøst. Som ansvarlig råhusleverandør sætter vi både social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed øverst på dagsordenen.

Udviklingsprojekter 

Den gode nyhed er, at vi allerede er godt i gang. Ikke kun i branchen generelt, men så sandelig også i CRH Concrete, hvor vi de kommende år har mange udviklingsprojekter og ambitiøse mål med fokus på CO2-aftryk, genbrug af beton og procesvand, reduktion af armering mm. Sammen med flere aktører i branchen er vi med i flere spændende udviklingsprojekter, som har ressourcebesparelser til fælles.

Læs mere om Bæredygtig Beton Initiativ her.

Læs mere om projekt Nulspild her.

DGNB-certificerede byggerier

Klimamæssig ansvarlighed arbejder vi med hver dag, og vi har fokus på det miljømæssige aftryk, vores produktion sætter. Det er vores mål at bidrage med endnu flere points til DGNB-certificerede byggerier.

Læs mere om DGNB-certificering her.

DGNB-certificering

Premium-medlem af
Rådet for
Bære-dygtigt
Byggeri

Vi er ambitiøse

Også på miljøet

Alle former for byggeri sætter et aftryk på miljøet. Også betonbyggeri. Vi arbejder på at gøre vores aftryk mindre – uden at det går ud over kvaliteten og økonomien i dit byggeprojekt.

Vores mål er at reducere CO2-aftrykket fra betonbyggeri med op til 50 procent i 2030. Det er et mål, vi deler med over 20 andre vigtige aktører i den danske beton- og byggebranche – og projektet kaldes: Bæredygtig Beton Initiativ. Læs mere om initiativet her. 

Fokus på reduktion af CO2

Årsagen er enkel: Nybyggeri har en stor påvirkning på miljøet og dermed klimaet. Hver gang vi bygger i Danmark, påvirker vi vores omverden i form af bl.a. ressourceforbrug, affald og CO2-udledning. Det giver byggebranchen et særligt ansvar for at tænke ansvarligt. Det ansvar lever CRH Concrete op til med det nye initiativ, og vi er ikke i tvivl om, at potentialet til yderligere forbedringer fortsat er stort. Samtidig giver det god mening at gå sammen med andre om at nå det ambitiøse mål. Jo flere vi går sammen, jo bedre kan vi løfte opgaven til glæde for de kommende generationer.

Vi er allerede nået langt med den viden, vi har. Nu skal vi nå endnu længere og stå endnu stærkere.

Det gør vi i fællesskab.
Du gør det med CRH Concrete.