I forbindelse med projektering af betonelementbyggeri er der af hensyn til kvalitet, sikkerhed og økonomi behov for en klar afgrænsning mellem den projektering, som bygherrens rådgiver udfører, og den projektering, som betonelementleverandøren udfører.

Afklaringen bør ske allerede på det tidspunkt, hvor der indgås en projekteringsaftale mellem bygherre og rådgiver.

Anvisninger i A113

Fordeling af ydelser og ansvar ved projektering, fremstilling og montage af elementer af beton og letklinkerbeton.

Anvisninger i bips A113

Ved afgrænsning af projekteringsydelserne kan med fordel benyttes anvisningerne i bips A113 – Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton, som er udarbejdet i samarbejde mellem repræsentanter for rådgivere, elementleverandører og montage-entreprenører.

 

bips A113 betonelementer | CRH Concrete

bips A113
Fordeling af projektydelser og ansvar

Vores projekteringsafdelinger er kompetente og erfarne samarbejdspartnere ved udførelse af elementprojekter, herunder anvendelse af byggesystemer, udførelse af samlingsdetaljer, definition af bæreevner og andre spørgsmål, der skal afklares i en byggesag.