El-indstøbninger udføres i henhold til vores standard samt projektoplysninger i form af oversigtsplaner samt oplysninger om dåsetype, rørføringer og udsparinger. Projektoplysningerne skal foreligge, inden elementprojekteringen påbegyndes.

CRH Standard

El-indstøbninger udføres  efter følgende standarder:

 • Dåsetyper: Der anvendes indstøbningsdåser af typerne FUGA AIR og OPUS fra LK.
 • Rørdimension: Ved LK OPUS og LK FUGA AIR anvendes 16 mm rør. Ved flerpolede dåser anvendes 20 mm rør.
 • Antal rør: Der anvendes 2 rør i alle rørføringer.
 • Branchevejledning: El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton.

 

Lodret placering af dåser udføres i henhold til nedenstående skema.

HØJDER FRA FÆRDIGT GULV TIL OVERKANT AF EL-DÅSE

RumInstallationHøjde (mm)
BadeværelseLampeudtag2100
Stik ved spejl1100
Stik ved spabad1100
KøkkenKomfur500
Emhætte1800
Køleskab500
Indbygningsovn1100
Mikrobølgeovn1600
Stik ved bordplade1100
Udtag under overskab1380
Opvaskemaskine500
BryggersVaskemaskine500
Tørretumbler500
Øvrige rumAntennestik350
Telefon350
El ved døre1100
Stik ved gulv350
Lampeudtag, afstand fra loft100

Standardafstande i mm til dåsens centerlinie
Alle rumEl ved dør, afstand til udsparing100

Afvigelser fra CRH Standard skal aftales særskilt inden projekteringsstart.

 

Projektoplysninger

Oversigtsplan

Oversigtsplan med angivelse af:

 • Hvilke installationer, der er indstøbt, og hvilke, der er synlige eller ført i kanaler
 • Typebetegnelser på indstøbninger
 • Vandrette mål angivet til midte af dåse. I bad og køkken, hvor el-installationerne skal tilpasses øvrige installationer, inventar og beklædning, er en detaljeret målsætning nødvendig. I opholdsrum afstande i forhold til dørfalse og hjørner
 • Markering af el-kanaler og mål for udsparing til rørgennemføring i element
 • Kabelbakker. Mål på udsparing. Vandret og lodret mål for placering

 

Dåsetype, rørføring og udsparinger

 • Detaljerede oplysninger om de enkelte indstøbninger f.eks. i form af typeopstalter, som angiver:
 • Dåsetype: LK FUGA AIR, LK OPUS eller øvrigt
 • Modulstørrelser og sammenbygningsanvisning for LK FUGA AIR og LK OPUS f.eks. ved at benytte kombinationsbetegnelserne for dåserne
 • Rørføring. Føres rør op eller ned – eller både op og ned?
 • Om el-rørerne skal afsluttes med eller uden udsparing ved element-top
 • Mål til overkant af udsparing for rør og overkant af muffer, hvis rørene ikke skal gå til elementoverkant (eks. ved lejlighedsskel, høje gavle og varierende lofthøjde)
 • Udsparinger: Geometri og placering for f.eks. gruppetavler med tilhørende oplysninger om rørføringer

 

DOWNLOAD INFORMATION

Du læse mere om el-indstøbninger i følgende publikationer: