Det er vigtigt for os, at du som ansøger oplever at blive behandlet godt samt modtager den nødvendige information både før, under og efter rekrutteringen. Derfor vil du som ansøger hos os opleve følgende proces:

Annoncering af ledige job

Før vi slår en stilling op, har vi naturligvis brugt en del tid på at afdække profilen på vores nye kollega. Stillinger annonceres på forskellige relevante medier, dog vil du altid skulle søge via linket på vores hjemmeside.

Som ansøger modtager du en skriftlig bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning samt en kort beskrivelse af det videre forløb, herunder dato for afholdelse af første samtale, samt hvornår du senest kan forvente at have fået endeligt svar på sin ansøgning.

Indkaldelse til samtale

Efter udløbet af ansøgningsfristen vurderer ansættende leder samt HR hvilke kandidater, der passer bedst til den ønskede profil.

Herefter indkaldes de udvalgte kandidater til en første indledende samtale, hvor leder samt HR deltager. Du vil ved samtalen få en kort præsentation af CRH Concrete samt den afdeling, du har søgt hos.

Samtalen

Formålet med samtalen er, at vi lærer dig at kende, men også at du får et indblik i, hvordan det er at være ansat i vores virksomhed. Det er ligeledes din chance for at vise os din motivation for at søge jobbet, samt hvad du kan bidrage med i CRH Concrete. Efter samtalen vil du inden for få dage altid få en telefonisk tilbagemelding.

Derefter udvælger vi de kandidater, vi gerne vil arbejde videre med og inviterer til en uddybende samtale, hvor både leder og HR igen deltager.

Inden denne samtale udfylder du ofte en eller flere personlige profilværktøjer, der bruges som dialogværktøj til at lære dig bedre at kende. Ved samtalen giver vi dig en personlig tilbagemelding på din besvarelse.

Som efter første samtale får du igen en telefonisk tilbagemelding med enten tilbud om ansættelse eller et begrundet afslag.

Hvor det er relevant, indhenter vi også referencer som et supplement til samtalerne, dog aldrig uden dit skriftlige samtykke.

Ansættelse

Tilbyder vi dig en ansættelse hos CRH Concrete, sendes din kontrakt samt andet relevant materiale elektronisk, hvorefter du kan underskrive med dit NemID.

Derefter starter forberedelserne til din opstart, så du allerede fra første dag kan føle dig velkommen og som en del af teamet hos CRH Concrete.

Vi behandler naturligvis din ansøgning fortroligt.