HOLBÆK HAVE – BYGGEFELT 10

DAG-TIL-DAG-LEVERING AF C20-ELEMENTER FREMMER CO₂-REDUCERING

Selvom det ikke er synligt for det blotte øje, består Holbæk Haves Byggefelt 10 af noget særligt, nemlig en anselig del af C20-betonelementer, hvor man tidligere ville have brugt C35-betonelementer. Det kan lade sig gøre, fordi CRH Concrete nu kan levere C20-elementer fra dag-til-dag i samme tempo som andre elementer. Og det er et unikt og væsentligt fremskridt for anvendelsen af CO₂-reducerede betonelementer i byggeriet.

Bydelen Holbæk Have består af en kombination af ejer- og lejeboligere. Her har projektudvikleren FB Gruppen A/S og styringsentreprenøren Ingcon A/S opført 320 boliger, som allerede er indflyttet, og de er nu i gang med karréerne i byggefelt 10. CRH Concrete har leveret elementer til alle FB Gruppens boliger i Holbæk Have, og alle betonelementer i passiv miljøklasse – både C20 og C35 – er standard low carbon concrete (LCC) elementer.

SUCCES MED DESIGNOPTIMERING

– I forbindelse med BF10 i Holbæk Have er vi blevet inddraget i designoptimeringen tidligt i projektet, og derfor har vi haft tid til at udvikle nye produkter sammen med vores kunde. Det er helt unikt for vores samarbejde med Ingcon. Det har jo været lang tid undervejs, og der har været masser af tests for at sikre, at man kunne afforme med de rigtige styrker på betonen, fortæller Camilla Dyring, bæredygtighedschef hos CRH Concrete.

Hvis klimapåvirkningen i et byggeri skal minimeres, kræver det, at alle involverede parter bruger tid og kræfter på at designoptimere helt fra projektets start.

 

Illustration: C20-elementernes klimapåvirkning er reduceret med 38% i forhold til vores betonelementer med basisbeton i C35, som vi producerede dem for få år siden. Vi har dog også optimeret vores C35-elementer i passiv miljøklasse i år, og derfor er CO₂-reduktionen på C20-elementerne 21% i forhold til vores standard LCC-betonelementer i C35.

 

– For at opnå det ønskede resultat har vi arbejdet tæt sammen med både vores rådgiver og CRH Concrete allerede tidligt i processen for at designoptimere hele byggeriet og reducere CO₂-udledningen fra netop dette byggeri, forklarer Jacob Bidstrup fra Ingcon. Og både FB Gruppen og Ingcon har fokus på at reducere deres CO₂-aftryk. Hos Ingcon er man dedikeret til hele tiden at jagte den næste CO₂- reduktion i byggeprojekterne.

– Det er vores samlede målsætning kontinuerligt at nedsætte CO₂-forbruget i vores byggerier, og dette har ført os til samarbejdet med CRH Concrete og vores rådgiver omkring C20-betonelementerne. I forbindelse med designoptimeringen viste det sig, at der var flere steder i BF10 i Holbæk Have, hvor vi kunne reducere styrken i byggeriet og ikke behøvede at anvende C35-beton, men kunne nøjes med noget mindre, siger Jacob Bidstrup.

Hør Camilla Dyring (bæredygtigheschef) og Dennis Mathiasen (Operations Director) tale om brugen af C20-elementer.

INNOVATIV FREMSTILLING OG LEVERING

Den mængde C20-betonelementer, der skulle anvendes til byggeriet i Holbæk Have, krævede, at CRH Concrete kunne levere elementer hver dag i takt med byggeriets udvikling. Det stillede nye krav til produktionen, og der er blevet regnet, testet og afformet indtil man opnåede det ønskede resultat.

– Med dag-til-dag-levering af C20-betonelementer har vi nu mulighed for at tilbyde et andet produkt, hvor man tidligere ville have brugt C35-elementer i alle vægge. Dermed bliver CO₂-aftrykket i byggeriet jo også væsentligt anderledes, siger Camilla Dyring.

For Ingcon har det været en lærerig oplevelse at blive involveret i selve udviklingen af elementerne.

– Det har været meget interessant at følge materialeudviklingen og de udfordringer, der har været og at se, hvordan de blev løst. Selve leveringen af C20-betonelementerne er også forløbet planmæssigt. De er ankommet til byggepladsen til aftalt tid. Så CRH Concrete har løst opgaven til vores fulde tilfredshed, siger Jacob Bidstrup.

HOLBÆK HAVE - BYGGE-FELT 10

CO₂-GEVINSTER – NU OG I FREMTIDEN

I øjeblikket arbejdes der på projektets EPD. Det er dog først, når alle C20-elementer er produceret, at det er muligt at se den specifikke betonrecept, det specifikke armeringsniveau og få det præcise tal for, hvor projektet lander i forhold til CO₂-grænseværdier. Ikke desto mindre står det allerede nu klart, at C20-elementerne medfører en væsentlig CO₂-reduktion.

– Når vi producerer C20-elementerne i forhold til almindelige traditionelle betonvægge i C35, så kan vi reducere cementindholdet markant. Helt konkret er C20-elementernes klimapåvirkning reduceret med 38% i forhold til vores betonelementer med basisbeton i C35, som vi producerede dem for få år siden, siger Camilla Dyring.

– Vi har dog også optimeret vores C35-elementer i passivmiljøklasse i år og derfor er CO₂-reduktionen på C20-elementerne i dag på 21% i forhold til vores standard LCC betonelementer i C35, uddyber Camilla Dyring.

Dag-til-dag-levering af C20-elementer er endnu et vigtigt skridt i retning af at reducere CO₂-udledning fra beton i byggeriet. Det samme gælder samarbejdet om designoptimering.

– I virkeligheden handler det jo om, at vi udvider vores produktkatalog, så vi får forskellige produkter på hylderne, som kan imødekomme forskellige funktionskrav. Det er på den måde, vi optimerer vores produkter og opnår mindst mulig CO₂-udledning for det samlede byggeri, afslutter Camilla Dyring.

 

_____________________________________________________

Bygherre: FB Gruppen
Styringsentreprenør: Ingcon
Rådgivende ingeniører: AFRY

_____________________________________________________

 

MERE INFORMATION

EPD for betonelementer

PRODUKT OG PROJEKT EPD

Download vores produkt og projekt EPD’er her:
Download EPD’er

ELEMENTET #19-2023

Download seneste version af ELEMENTET.
Download ELEMENTET

CO2-GRÆNSEVÆRDI PÅ 6,55

Læs hvordan det var muligt på Søkvarteret, Nærheden.
Læs artikel her

CC3-KLASSIFICERET I LETBETON

Udbredt anvendelse af letbeton trods CC3-klassificering.
Læs artikel her