Vores projekteringsafdelinger er kompetente og erfarne samarbejdspartnere ved udførelse af elementprojekter, herunder anvendelse af byggesystemer, udførelse af samlingsdetaljer, definition af bæreevner og andre spørgsmål, der skal afklares i en byggesag.

Projektering af betonelementer

Store dele af dansk byggeri vælger at projektere med os allerede tidligt i projektet. Vores stab af ingeniører indgår som kyndige rådgivere på lige fod med det enkelte projekts øvrige partnere.

Nedenstående punkter finder du under projektering: