Tolerancer for letbetonelementer

VæggeTolerancekravNormal
Toleranceklasse
TykkelseDS/EN 1520± 5 mm
LængdeDS/EN 1520± 8 mm
HøjdeDS/EN 1520± 8 mm
Højde overliggereDS/EN 1520± 8 mm
Planhed på 2 meter retskedeDS/EN 1520Maks 4 mm
Afvigelse fra ret vinkelDS/EN 1520L≤1 m: 3 mm/0,5 m
L>1 m: 2 mm / 0,5 m
Udsparingsmål, døre/vinduerBranche± 10 mm
Placering af døre/vindues-udsparingerBranche± 10 mm
Placering af indstøbningsdeleBranche± 10 mm
Øvrige indstøbningsdeleBranche± 15 mm
Placering af eldåserBranche 1)± 15 mm
Eldåser under planMaks. 5 mm
Eldåser afviger fra lod over 150 mmMaks. 5 mm
Tomt elrør uden dåse vandret plac.± 20 mm

DækTolerancekravNormal
Toleranceklasse
TykkelseDS/EN 1520± 5 mm
LængdeDS/EN 1520± 8 mm
BreddeDS/EN 1520+2/-4
Bredde på paselementerBranche± 10 mm
Afvigelse fra ret vinkelDS/EN 1520L≤1 m: 3 mm/0,5 m
L>1 m: 2 mm / 0,5 m
UdsparingsmålBranche± 10 mm
Placering af udsparingBranche± 20 mm
Placering af el-dåserBranche 1)± 15 mm

1) Indstøbning af el foretages iht. branchevejledning El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton.

Supplerende produktionstolerancer

Strittere på langs i elementet: ± 100 mm
Vederlagsplade og SE: ± 10 mm