Ventilationsudsparinger i vægge udføres i henhold til vores standard samt projektoplysninger i form af oversigtsplaner samt oplysninger om udsparingsplacering og rørdimension. Projektoplysninger herunder statiske forhold omkring større huller skal foreligge, inden elementprojekteringen påbegyndes.

CRH Standard

Ventilationsudsparingerne udføres i følgende standarder:

  • Ventilationsudsparinger er baseret på standardmål for PVC-rør.
  • Udsparingerne vælges, så disse har et overmål i intervallet 25 – 55 mm.

Ventilationsudsparinger

Ventilationsrør (Ø mm)Udparing (Ø mm)Overmål
639027
8012545
10012525
11216048
12516035
14018040
15020050
16020040
18022545
22025050
22428056
25028030
28031535
30035555
31535540
35540045
40045050
45050050
50055050
56060040

Afvigelser fra CRH Standard skal aftales særskilt inden projekteringsstart.

Projektoplysninger

Oversigtsplan med angivelse af:

  • Dimension på ventilationsrør
  • Vandrette og lodrette mål angivet til midten af ventilationsudsparing