Vores ledelsesengagement er baseret på stærke bånd – både til CRH globalt og til CRH Concrete lokalt.

Fordi vi tror på succes gennem deling af erfaringer og know-how på tværs af produkter, lande-, regions- og bygrænser. Et dobbelt statsborgerskab, som motiverer den lokale iværksætterkultur og samtidig opretholder alle de fordele, der ligger i den globale synergi.

Med strategien følger stærke forpligtelser – vi skal udvise ansvarlighed, både globalt og lokalt.

For de mennesker, der arbejder i CRH Concrete og for de mennesker og virksomheder, CRH Concrete samarbejder med. For det miljø, vi og vores medarbejdere arbejder i, og for det miljø og det samfund, der omgiver vores fabrikker og vores byggepladser. For den verden, vi agerer i – og for den verden, som generationen efter os skal vokse op i.

Vores forpligtelser

Vi er forpligtet til at drive forretning på en ansvarlig og etisk måde – i samarbejde med vores kunder, leverandører, samarbejdspartnere, myndigheder samt vores aktionærer og medarbejdere. Den bygger på vedvarende relationer baseret på tillid og understøttet af vores kerneværdier: integritet, ærlighed og respekt for loven. Disse kerneværdier har altid styret vores tilgang til forretningen, og et engagement i disse værdier er et grundlæggende krav til alle medarbejdere i CRH Concrete.

Vores CSR-profil er klar, veldefineret og utvetydig. Hvert år rapporteres til CRH’s øverste bestyrelse. Om vores resultater på miljø og klimaområdet, på sundheds- og sikkerhedsområdet – og på det sociale område.