HJÆLPEMIDLER PÅ BYGGEPLADSEN

PALLEFINGER OG FALDSIKRINGSPÆL

For os kommer sikkerheden altid i første række. Vi skal sikre et sundt og sikkert miljø for alle medarbejdere, entreprenører, kunder og gæster.

Sikkerhed frem for alt

Enhver skal kunne tage hjem fra arbejde uskadt – hver dag. Dette er muligt, når vi prioriterer sikkerhed frem for alt. Vores mål er ingen arbejdsulykker.

Derfor udvikler vi løbende nye hjælpemidler, som skal være med til at gøre hverdagen mere sikkert. Læs mere om seneste to tiltag herunder.

MENNESKER OG SIKKERHED I FRONT

STOP USIKKERT ARBEJDE

Alle medarbejdere, underentreprenører, vognmænd og gæster får et lille kort i hånden, som fortæller, at de  er berettiget og forpligtiget til at standse alt usikkert arbejde. Formålet er at skabe opmærksomhed om sikkerhed og anerkende, at den enkelte medarbejder må og skal påpege arbejde, der udføres på en måde, der ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Sikkerhed er tryghed

16 livreddende regler

CRH Concrete arbejder med 16 Livreddende Regler for at undgå dødsulykker og for at forbedre sikkerheden i hele koncernen.

Alle medarbejdere uddannes løbende i sikkerhed på arbejdspladsen – på basis af de 16 livreddende regler – for konstant at forbedre holdningen til sikkerhed og arbejdsmiljø.

 

R

1

Styr på underentreprenørerne
– før arbejdet går i gang

R

5

Transportsikkerhed på arbejdspladsen
– kørende og gående hver for sig

R

9

Byggeprojektsikkerhed
– egne opgaver på egne fabrikker

R

13

Lukkede rum/varmt arbejde
– sammenstyrtningsfare

R

2

Maskinsikkerhed
– afskærmning af bevægelige dele

R

6

Sikkerhed ved brug af gaffeltruck
– hastighedssænkende udstyr

R

10

Sikkerhedskrav ved indkøb
– forudse anvendelse

R

14

Alene arbejde
– sikre tilbagemelding

R

3

Frakobling af maskiner
– ved rengøring, reparation o.l.

R

7

Brug af mobiltelefoner på arbejdspladsen  
– sikker adfærd

R

11

Hejse/Montageopgaver
– faste regler på hver plads

R

15

Sprængningsopgaver
– miner og grusgrave

R

4

El-sikkerhed
– brud på kabler, relæer

R

8

Vognmandssikkerhed
– sikre korrekt brug af sikkerhedsforanstaltninger

R

12

Arbejde i højden
– faldsikring, stilladser, brug af liner

R

16

Arbejde med over/undertryk
– styr på ventiler