​Indvendige dørudsparinger i vægge udføres i henhold til vores standard samt projektoplysninger i form af oversigtsplaner. Projektoplysningerne skal foreligge, inden elementprojekteringen påbegyndes.

CRH Standard

Indvendige dørudsparinger udføres i følgende standarder.

  • Der anvendes breddemodulerne 8M, 9M og 19M
  • Bredde af udsparing fastlægges jf. nedenstående skema

Indvendige dørudsparinger

ModulKarmbredde (mm)Udsparingsbredde (mm)
8M780 - 799810
9M880 - 899910
10M980 - 9991010

Afvigelser fra CRH Standard skal aftales særskilt inden projekteringsstart.

Projektoplysninger

Oversigtsplan med afgivelse af:

  • Vandrette mål for dørplacering
  • Lodret mål fra elementunderkant / overkant færdigt gulv til overkant af dørudsparing