I forbindelse med energi DS 418 med tilhørende program og her angives blot nogle materiale parametre for varmeledningsevnen.

Isoleringsevne for vægge

Væggens varmeledningtal, λ-værdien er for LAC betoner bestemt for middeldensiteten, jf. DS / EN1520, tabel 8. Ved udregning efter DS/EN 1520 er anvendt λ10 som designværdi (50% fugtighed). For beton er denne taget af DS 418, fig. F.4.

BetontypeLAC 6/1350LAC 10/1850LAC 15/1850LAC 10/2000C 35
λd (W/mK)0,490,880,881,042,44

Isoleringsevne for facader, sandwichelementer, kældersandwichelementer

Isoleringsevnen for sandwichfacader bestemmes ud fra kendskabet til elementets opbygning, idet reduceret isolering ved ribber, forstærkning og false har indflydelse på elementets samlede U-værdi.

Program til beregning af isoleringsevnen kan downloades fra Betonelement-Foreningen på http://www.bef.dk.

Isoleringsevne for dæk

Dækkenes varmeledningsevne er bestemt på grundlag af DS 418.

For huldækkene giver den forskellige geometri og kanalhøjde forskellige værdier for hver dæktype. Værdierne er bestemt for det indbyggede dæk med udstøbte fuger. Kanalen er tillagt isolansen for ikke ventileret hulrum, R=0,16 W/mK.

DæktypePEDEJEQEZEDX
λd (W/mK)1,341,491,651,842,161,66

Varmeledningsevnen for letbeton, densitet 1750 kg/m³, er sat til λ=0,77 W/mK iht. DS/EN 1520