Vores kerneværdier

Vi vil sætte positive fodaftryk i byggebranchen, og samtidig vil vi fortsætte med at overholde vores kerneværdier:

  • Integritet
  • Ærlighed
  • Respekt for loven.

Retningslinjer for vores adfærdskodeks

Vores adfærdskodeks sætter klare retningslinjer for, hvordan vi ønsker at efterleve disse værdier, således at vi beskytter vores integritet og fortsætter med at drive virksomhed på en ansvarlig måde:

  • ved at lægge primær vægt på virksomhedens etik, når vi forhandler med vores kunder, leverandører og lokalsamfundet
  • ved at behandle alle mennesker med respekt
  • ved at varetage vores ansvar inden for områderne sundhed, sikkerhed og miljø

Vi forpligter os til fortsat at gøre fremskridt. Ikke alene inden for sikkerhed, men også socialt, sundhedsmæssigt, miljø- og klimamæssigt.

Til hele tiden at gøre det bedre. Dag for dag. Fordi vi ved, at evnen til at gøre succes forretningsmæssigt er ligefrem proportional med evnen til at leve op til det sociale ansvar.

Downlod vores Adfærdskodeks.