GIV SIKKERHEDEN ET LØFT MED PF

DET SIKRE HEJS AF PALLER

Download brochuren på PF samt brugervejledningen her:

Bestilling og spørgsmål

For bestilling og spørgsmål vedr. PF kontakt:

Sikkerhed er tryghed

16 livreddende regler

CRH Concrete arbejder med 16 Livreddende Regler for at undgå dødsulykker og for konstant at forbedre sikkerheden i hele koncernen.

Alle medarbejdere uddannes løbende i sikkerhed på arbejdspladsen, på basis af vores 16 livreddende regler for konstant at forbedre holdningen til sikkerhed og arbejdsmiljø

 

R

1

Styr på underentreprenørerne
– før arbejdet går i gang

R

2

Maskinsikkerhed
– afskærmning af bevægelige dele

R

3

Frakobling af maskiner
– ved rengøring, reparation o.l.

R

4

El-sikkerhed
– brud på kabler, relæer

R

5

Transportsikkerhed på arbejdspladsen
– kørende og gående hver for sig

R

6

Sikkerhed ved brug af gaffeltruck
– hastighedssænkende udstyr

R

7

Brug af mobiltelefoner på arbejdspladsen  
– sikker adfærd

R

8

Vognmandssikkerhed
– sikre korrekt brug af sikkerhedsforanstaltninger

R

9

Byggeprojektsikkerhed
– egne opgaver på egne fabrikker

R

10

Sikkerhedskrav ved indkøb
– forudse anvendelse

R

11

Hejse/Montageopgaver
– faste regler på hver plads

R

12

Arbejde i højden
– faldsikring, stilladser, brug af liner

R

13

Lukkede rum/varmt arbejde
– sammenstyrtningsfare

R

14

Alene arbejde
– sikre tilbagemelding

R

15

Sprængningsopgaver
– miner og grusgrave

R

16

Arbejde med over/undertryk
– styr på ventiler