BYG MED BETONELEMENTER

ENERGI OG INDEKLIMA

Ingen kan tvivle på, at fremtidens fokus bliver på ansvarligt byggeri. Kravene til vores energiforbrug skærpes år for år, ikke mindst i nybyggerier.

Sammen med dig tænker vi i energirigtige løsninger til dit byggeri, allerede inden fundamentet skal lægges. Vi har erfaringerne og de rigtige byggeløsninger – og vi er den perfekte sparringspartner. 

SUNDT INDEKLIMA

Undersøgelser på Teknologisk Institut har slået fast, at beton ikke påvirker indeklimaet negativt. Det er medvirkende til, at vi – i øvrigt som den første danske producent – har fået Indeklimamærket. Mærket er et bevis på, at vores beton og letbeton lever op til de krav, der stilles til et sundt indeklima.

Forskningen viser nemlig, at afgasningen fra beton er minimal, og at den ligger langt under de tilladte grænseværdier. Dertil kommer, at risikoen for råd og svamp forsvinder, når du bygger med beton. Det er nemlig uorganiske materialer, der indgår i vores betonelementer.

ENERGIEFFEKTIVITET

Beton holder på og fordeler dagsvarmen og nattekulden jævnt ud over døgnet. Dermed bidrager betonen til en stabil temperatur i huset. Det sparer energi og giver et bedre indeklima.

.