VVS-udsparinger i vægge udføres i henhold til vores standard samt projektoplysninger i form af oversigtsplaner samt oplysninger om armaturplacering og rørføring. Projektoplysningerne skal foreligge, inden elementprojekteringen påbegyndes.

CRH Standard

VVS-udsparinger udføres i følgende standarder:

 • Udsparingstyper: Der anvendes 5 udsparingstyper jf. nedenstående tegning.
 • Udsparinger udføres svagt koniske af hensyn til afformning.
 • Udsparinger målsættes fra underkant af element til overkant af udsparing og udføres i 2 højdevarianter, afhængig af gulvopbygning:
  – Lav gulvopbygning: Klinker eller parketgulv direkte på terrændæk.
  – Høj gulvopbygning: Strøgulv eller klinkegulv på afretningslag.

Download stregtegningen på de 5 udsparingstyper her >>

VVS-udsparinger

De 5 udsparingstyper anvendes efter følgende nøgle:

AnvendelseUdsparing type nr.
12345
Håndvask uden afløb i væg, tomrør opx
Håndvask uden afløb i væg, tomrør nedx
Håndvask med afløb i væg, tomrør nedx
Bruser, badekar i væg, tomrør nedx
Køkkenvask, tomrør nedx
Toilet, tomrør nedx
Vaskemaskine uden afløb i væg, tomrør nedx
Vaskemaskine med afløb i væg, tomrør nedx
Radiator, tomrør nedx

InstallationLav gulvopbygningHøj gulvopbygning
Hånd- og køkkenvask650 mm750 mm
Bruser1100 mm1200 mm
Toilet250 mm350 mm

Nøjagtig udsparingshøjde over færdigt gulv kan beregnes af:

 • Udsparingshøjde i element + understopningsfuge – gulvopbygning

Understopningsfugen ligger typisk i intervallet 10 – 40 mm.

Afvigelser fra CRH Standard skal aftales særskilt inden projekteringsstart.

Projektoplysninger

Oversigtsplan med angivelse af:

 • Hvilke installationer, der er indstøbt og hvilke, der er synlige.
 • Typebetegnelser på armatur.
 • Vandrette mål angivet til midten af armatur.
 • Markering og mål for udsparing til rørgennemføring i element.