OM BÆREDYGTIGHED

VI STÅR SAMMEN OM AT SKABE NYE VEJE TIL OPBYGNING AF VORES VERDEN

 

Fokus på bæredygtighed er en strategisk prioritet for os. Det er vores mål at udvikle løsninger, der bygger, forbinder og forbedrer vores verden. Vores engagement ligger i at udvikle vores virksomhed på en måde, der genererer vedvarende værdi, både økonomisk og i bredere forstand, for alle parter, samtidig med at vi sikrer en gavnlig effekt på verden omkring os.

Via vores fokuserede arbejde med bæredygtighed har vi identificeret tre komplekse og presserende globale udfordringer, som både byggebranchen og samfundet står overfor:

  • Dekarbonisering
  • Cirkularitet
  • Vand

Som alle tre bygger på vores stærke fundament: Mennesker og samfund, ansvarlig virksomhed og natur. Læs mere om de enkelte punkter herunder.

VORES FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED

Vi iværksætter handlinger på tværs af vores forretningsområder
inden for alle de prioriteringer, der er fastlagt i vores bæredygtighedsramme,
og vi designer vores produkter, tjenester og løsninger med fokus
på bæredygtighed til gavn for både vores kunder og samfundet.

DEKARBONISERING

For at bekæmpe klimaændringer og beskytte mennesker og dyreliv, skal verden reducere den absolutte CO2-udledning, og vi som byggebranche spiller en central rolle.

CIRKULARITET

Genbrug af beton kan hjælpe til en markant reduktion af byggebranchens CO2-aftryk, og meget beton bliver allerede i dag nedknust og genbrugt til bærelag i veje. Men hvad er mulighederne for at genbruge betonelementerne i nyt byggeri?

VAND

Befolkningstilvækst, urbanisering og klimaforandringer skruer op for presset på vandressourcerne og nødvendigheden af modstandsdygtige vandforsyninger. Vi udvikler løsninger, der støtter genbrug af vand, adgang til rent vand og modstandsdygtighed over for tørke og oversvømmelser.

NATUREN

Som markedsleder stræber vi efter at skabe en positiv indvirkning på verden omkring os og støtte udviklingen mod en naturorienteret økonomi.

MENNESKER OG SAMFUND

Vi stræber efter at skabe positiv forandring for samfund, mennesker og miljøet, mens vi fortsætter med at fremme vores ambitioner for en mere sikker, inkluderende, mangfoldig og selvstændig arbejdsstyrke.

ANSVARLIG VIRKSOMHED

Vi er forpligtet til at beskytte menneskerettighederne, samarbejde for en mere bæredygtig forsyningskæde og indarbejde ansvarlig forretningsadfærd på alle niveauer i hele vores organisation.

CSR-RAPPORTER

INDARBEJDELSE AF BÆREDYGTIGHED I VORES STRATEGI, KULTUR OG LØSNINGER

Find ud af mere om, hvad vi gør for at fremme bæredygtighed på tværs af vores forretning og for at innovere bæredygtige løsninger til vores kunder. Vores bæredygtighedsambitioner og -mål understøtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG’erne) og målsætningerne i Paris-aftalen.

MILJØVAREDEKLARATIONER

EPD’ER ER VIGTIGE I DEN TIDLIGE PROJEKTFASE

For at undgå brug af utidssvarende data, øger CRH Concrete anvendelsen af produkt- og projektspecifikke EPD’er tidligt i et projekt og giver alle aktører adgang til nye og retvisende data.

DGNB-certificering

Premium-medlem af
Rådet for
Bære-dygtigt
Byggeri

ESG-RATINGS

ESG-PRÆSENTATIONER, ANERKENDELSER OG MEDLEMSSKABER

Vi interagerer kontinuerligt på en transparent måde med miljø-, sociale og governance (ESG) ratings og er stolte af de indsatsområder, som vi aktivt deltager i.