Mål mod 2030

Halvering af CO2-aftrykket

Sammen med flere end 20 andre aktører i den danske beton- og byggebranche er CRH Concrete gået med i Bæredygtig Beton Initiativ. Her er det erklærede mål klart: CO₂-aftrykket fra betonbyggeri skal reduceres med op til 50 procent i 2030. Det er ambitiøst, men ikke uden grund.

Bæredygtig beton initiativ

Alt nybyggeri, også med beton, påvirker miljøet og dermed klimaet. Hver gang vi bygger, påvirker det vores omverden bl.a. i form af affald og CO₂-udledning. Derfor har vi et stort ansvar for at tænke ansvarligt, og vi er sikre på, at der fortsat kan hentes yderligere forbedringer, uden at det går ud over hverken kvaliteten eller økonomien. Samtidig giver det rigtig god mening at være flere om arbejdet og ansvaret – jo flere, jo bedre kan vi løfte opgaven.

Fokus på råvarer

Projekt Nulspild

Men den ansvarlige tankegang begynder før byggepladsen – allerede i produktionen er det vigtigt at bruge ressourcerne rigtigt. Målet er ikke at bruge så meget beton som muligt. Målet er at bruge det rigtigt. Vi arbejder hele tiden på at optimere brugen af vores råvarer,

Genbrugsbeton

Et godt eksempel er projektet Nulspild, hvor vi deltager i en arbejdsgruppe under Dansk Beton. Her har vi sat intern genbrug i system. Ved produktionen er der op mod to procent af betonen, der ender som restaffald, fordi det bliver til overs ved støbningen. En stor del af disse to procent genbruger vi til de næste støbninger, og det færdige byggeri bliver hverken dyrere eller mindre stabilt ved at bruge genbrugsbeton.