ØGET FOKUS PÅ KØNSDIVERSITET

VI HAR UNDERSKREVET THE GENDER DIVERSITY PLEDGE

Med underskriften af Gender Diversity Pledge fra Dansk Industri har vi tilsluttet os 16 principper, der skal fremme kønsdiversitet.

Med mangfoldighedsløftet forpligter vi os til at arbejde for større lighed, retfærdighed og diversitet – og derigennem gøre os til en endnu bedre arbejdsplads.

Mangfoldighed i virksomheder giver et bedre arbejdsmiljø og forbedrer dynamikken og resultaterne. Vi mener, at Gender Diversity Pledge er et vigtigt tiltag at støtte op om. I byggebranchen er kun 10% af arbejdsstyrken kvinder. Det samme billede ser vi i også CRH, dog med 29% i topledelsen og 23% i projektledelsen, men vi er ikke i mål – langt fra – derfor skrev vi i august 2022 under på løftet, og de næste skridt er nu at gøre mål til handling, siger Claus Bering, Adm. Direktør, CRH Denmark

Se de 16 principper her:
https://www.danskindustri.dk/gdp/#anker

Første skridt i 2023 er en implementering af nye mål for ”Inklusion og mangfoldighed” for alle ledere i CRH-koncernen.

Vi tror på, at en inkluderende kultur bringer unikke perspektiver og færdigheder til bordet. Det skaber en følelse af at høre til. Det giver folk mulighed for at være deres bedste jeg, professionelt og personligt. Vores forskelligheder gør os i stand til at være et bedre team, som træffer bedre beslutninger, driver innovation og leverer bedre forretningsresultater.

_____________________________________________________

Kontaktdata for yderligere information:

Sofie Mackeprang
Direktionsassistent
T. +45 7637 7096
sma@crhconcrete.dk