Hvad enten du uopfordret eller opfordret søger et job hos os, vil du naturligt afgive en række persondata til os.

Hvem ser dine persondata?

Vi opretholder en meget høj grad af fortrolighed omkring de persondata, vi modtager fra dig. Det er som udgangspunkt kun den rekrutteringsansvarlige i HR afdelingen, der har adgang til disse oplysninger. Ansøgninger, samt de informationer, som disse indeholder, vil som en naturlig del af rekrutteringsprocessen blive delt med den eller de ledere, hvor det er relevant.

Der indhentes ikke referencer uden dit samtykke.

Hvilke persondata?

Du afgør selv, hvilke personoplysninger du vil dele med os i forbindelse med din ansøgning, vi ønsker dog ikke at modtage oplysninger om:

  • Sygdom, medmindre oplysningerne er relevante for den pågældende stilling
  • Graviditet med mindre det er relevant for ansættelsen
  • Etnisk oprindelse, politiske synspunkter, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningstilhørsforhold eller seksualitet.

Brug af persondata

Dine persondata vil udelukkende blive anvendt i forbindelse med rekruttering af medarbejdere til virksomheden. De vil ikke blive videregivet til modtagere uden for virksomheden uden dit samtykke.

Sletning af persondata

Dine persondata gemmes i op til 6 måneder efter modtagelsen. I særlige tilfælde, og altid kun efter indhentning af dit samtykke, kan vi gemme dine persondata i op til 2 år.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til vores behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os på dataprivacy@crhconcrete.dk eller tlf. 7010 3510.