OM BÆREDYGTIGHED

CERTIFICERINGER OG MÆRKNINGER

For os er det logisk at kombinere nytænkning med fokus på ansvarlighed. Vi vil bidrage til at skabe byer og bygninger, som er en ansvarlig del af klodens fremtid, og vi gør det ved at udvikle os og udfordre os selv.

Byggeriet er en væsentlig del af FN’s 17 verdensmål, som har udstukket en ambitiøs retning for verden de næste 30 år. Når det gælder de store mål om byudvikling, energiudnyttelse, klimatilpasninger og ansvarlighed i hverdagen, betyder det enormt meget, hvordan vi vælger at bygge. Vi skal udnytte vores viden til at bruge færre ressourcer, øge den enkeltes trivsel og optimere funktionerne – og vi er allerede godt i gang.

DGNB

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, eller German Sustainable Building Council på engelsk) er en internationalt anerkendt certificering for bæredygtighed inden for byggebranchen. DGNB-systemet tilbyder en omfattende vurdering af bygningers bæredygtighed baseret på en helhedsorienteret tilgang, der dækker miljømæssige, økonomiske, sociokulturelle, tekniske, procesmæssige og stedsmæssige kvalitetsaspekter.

DGNB-certificeringen vurderer en bred vifte af kriterier, herunder energieffektivitet, miljøpåvirkning, ressourceforbrug, livscyklusomkostninger, komfort og sundhed for brugerne, samt funktionalitet og design. Bygninger og projekter, der opnår DGNB-certificering, demonstrerer et højt niveau af bæredygtighed og kvalitet, og certificeringen anerkendes internationalt som et bevis på ansvarlig og fremtidssikret byggeri. 

Der findes fire niveauer af DGNB-certificering: DGNB Bronze, DGNB Sølv, DGNB Guld og DGNB Platin. 

Hvert af disse certificeringsniveauer afspejler en grad af bæredygtighed og præstation, som et byggeprojekt har opnået, baseret på en omfattende vurdering af dets miljømæssige, økonomiske og sociokulturelle påvirkninger.

 

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er en fremtrædende international miljøcertificeringsordning for bygninger, udviklet af U.S. Green Building Council (USGBC). Den er designet til at fremme og guide udviklingen af mere bæredygtige byggeprojekter. LEED-certificeringen vurderer bygningers præstation over flere bæredygtighedskriterier, herunder energieffektivitet, vandbesparelse, CO2-reduktion, forbedret indendørs miljøkvalitet, materialer og ressourcer samt innovation og designprocesser.

LEED-certificeringen tilbydes på flere niveauer baseret på antallet af opnåede point: Certificeret, Sølv, Guld og Platin. Disse niveauer afspejler graden af bæredygtighed og miljøpræstation, som et byggeprojekt har demonstreret. LEED-certificeringen anvendes bredt i mange lande og er anerkendt for sin omfattende tilgang til at vurdere bygningers miljømæssige og sundhedsmæssige påvirkninger.

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) er et førende globalt bæredygtighedsvurderingssystem for bygninger. Det blev introduceret i Storbritannien i 1990 af Building Research Establishment (BRE) og er det ældste og mest udbredte system af sin art. BREEAM vurderer bygningers miljøpræstation ud fra flere forskellige kategorier, herunder energiforbrug, vandbrug, indendørs miljøkvalitet, forurening, transport, materialer, affald, økologisk bæredygtighed, og ledelsesprocesser.

Formålet med BREEAM er at fremme en mere bæredygtig tilgang til bygge- og driftspraksisser i hele bygningens livscyklus, fra planlægning til udførelse og videre drift. BREEAM-certificering tildeles bygninger, der opfylder og overstiger fastsatte standarder for bæredygtighed, hvilket gør det til et anerkendt bevis på, at en bygning er designet, konstrueret og drives på en måde, der reducerer dens miljøpåvirkning.

SVANEMÆRKNING

Et svanemærket byggeri henviser til byggeprojekter, der opfylder strenge miljø-, sundheds- og kvalitetskriterier fastsat af Svanemærket. Disse kriterier omfatter blandt andet effektivt energiforbrug, anvendelse af miljøvenlige og sundhedssikre materialer, god indeklimakvalitet, og håndtering af affald. Formålet med Svanemærket byggeri er at fremme bæredygtighed i byggebranchen ved at reducere byggeriets miljømæssige fodaftryk og sikre sunde livsmiljøer for brugerne.

At indgå i et svanemærket byggeri betyder, at bygherrer, arkitekter, entreprenører og andre involverede parter forpligter sig til at overholde Svanemærkets krav gennem hele byggeprocessen, fra planlægning og design til udførelse og drift. Dette sikrer, at bygningen ikke kun er bæredygtig, men også økonomisk effektiv og sund for sine brugere. Svanemærket byggeri understøtter derfor en holistisk tilgang til bæredygtighed, som omfatter miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter.

Betonelementer kan indgå i svanemærkede byggerier.

DGNB DANMARK

PREMIUM-MEDLEM AF RÅDET FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI

Som den første producent af betonelementer i Danmark er CRH Concrete premium-medlem af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, som er med til at tegne en bæredygtig fremtid. Rådet for Bæredygtigt Byggeri administrerer blandt andet den førende frivillige certificering i Danmark kaldet DGNB Denmark.

MILJØVAREDEKLARATIONER

EPD’ER ER VIGTIGE I DEN TIDLIGE PROJEKTFASE

For at undgå brug af utidssvarende data, øger CRH Concrete anvendelsen af produkt- og projektspecifikke EPD’er tidligt i et projekt og giver alle aktører adgang til nye og retvisende data.

ESG-RATINGS

ESG-PRÆSENTATIONER, ANERKENDELSER OG MEDLEMSSKABER

Vi interagerer kontinuerligt på en transparent måde med miljø-, sociale og governance (ESG) ratings og er stolte af de indsatsområder, som vi aktivt deltager i.

LÆS OGSÅ…

NYHEDER OG ARTIKLER

BYGGERIETS RESSOURCEBANK

Genbrug af beton kan hjælpe til en markant reduktion af byggebranchens CO2-aftryk. Læs om forsøg med genbrug af huldæk direkte i nyt byggeri.

DAG-TIL-DAG-LEVERING AF C20-ELEMENTER

C20-elementer leveres fra dag-til-dag i samme tempo som C35-betonelementer. Det er et væsentligt fremskridt for CO²-reducerede betonelementer.

CC3-KLASSIFICERET BYGGERI I LETBETON

Et CC3 klassificeret byggeri med strege krav til robusthed og kraftoverføring kan med ny samlingsmetode fastholde en større del i letbeton.