Søkvarteret NH6, Nærheden

AMBITIØR CO2-GRÆNSEVÆRDI PÅ 6,55 MED BRUG AF BETONELEMENTER

I Søkvarteret i bydelen Nærheden i Høje-Tåstrup Kommune vil der i løbet af efteråret 2023 skyde et byggeri op med en lav CO2-udledning ved brug af betonelementer og mursten. Det er byggefelt 6 (NH6), hvor det ambitiøse mål er at reducere CO2-udledningen til blot 6,55 kg CO2-eq/m²/år.

Det er en CO2-udledning, som er betydeligt lavere end grænseværdien i BR18 på 12 CO2-eq/m²/år. Når projektet er færdigt, forventer FB Gruppen og Ingcon, at det kan opnå den prestigefyldte DGNB-platin certificering. Vejen til målet er blandt andet et omfattende brug af letbetonelementer fra BETONELEMENT. Byggeriet fordeler sig på 123 lejligheder i 5 etager med kælder og 9 rækkehuse i 2 plan.

AMBITIØSE CO2-GRÆNSEVÆRDIER

– Tidligere kunne jeg – sagt i al ydmyghed – dimensionere sådan et hus i hovedet, fortæller Anders Bidstrup, administrerende direktør hos Ingcon A/S.

– Det skulle være en 18 cm bagvæg og 18 cm lejlighedsskel i beton og kælderen skulle være 20 cm. Men i det her projekt havde vi fra starten en målsætning om at komme ned på 6,55 kg CO2-ækvivalenter i LCA-beregningen og ramme det helt lave CO2-aftryk.

For at opnå det mål er det nødvendigt at anvende en meget større andel af letbeton i byggeriet, end man traditionelt ville have gjort. Det betyder, at alle facader og lejlighedsskel, som ikke er altanbærende, bliver lavet i letbeton.

– Det har vi gjort før, forklarer Anders Bidstrup. Men i forbindelse med NH6 har øvelsen været at se, hvor lavt et cementindhold vi kan få i letbeton, og hvor lavt cementindhold vi kan få i den beton, som skal være altanbærende. Som en del af den proces, har BETONELEMENT derfor testet og prøvet at afforme betonen i forskellige styrker og er nået frem til, at det er muligt at anvende C20 beton, hvor man tidligere ville have valgt C35. Derudover laves både betonelementerne og letbetonelementerne i low carbon concrete –kaldet LCC-elementer.

 

 

ALLE ELEMENTER UNDER LUP

Det er ikke kun brugen af beton, der er blevet gået efter i sømmene. Samtlige elementer i byggeriet er blevet minutiøst gennemgået for at finde CO2-reduktioner.

– Hele huset har været igennem en runde, hvor vi har sagt, at det vi plejer at gøre, det sparker vi til hjørne. Øvelsen har derefter været CO2-optimering, siger Ander Bidstrup.

– Det har vi gjort i samarbejde med BETONELEMENT men også med alle andre aktører. Alle materialer er valgt ud fra, at vi ønsker at bibeholde den traditionelle opbygning med tung bagmur, isolering og en formur af mursten. Så vi har taget nogle CO2-optimerede valg og har samtidig optimeret processen. Vi ved, hvilke parametre vi kan skrue på. Og da vi har arbejdet sammen med FB Gruppen, AFRY, Sweco, BETONELEMENT samt flere af leverandørerne og underentreprenørerne i mange år, har vi haft lettere ved at fintune processen.

Anders Bidstrup fortæller videre: – Vi har i samarbejde med ingeniørerne fra AFRY prøvet at jonglere kræfterne rundt i huset og undersøge, om byggeriet stadig holder til det, det skal. Tidligere havde vi jo så stærke vægge med 18 cm og C35, at vi kunne nøjes med at tage en lille facadestrækning og beregne tvær- og længdestabiliteten på den, og så var vi i mål.

Han uddyber: – Nu skrumper vi konstruktionerne ned til 15 cm og tilføjer meget mere letbeton. Hvis det viser sig at fungere, vil vi nogle enkelte steder prøve at reducere betonen yderligere. Måske er der steder, hvor der ikke er så meget belastning, hvor vi kan bygge i 12 cm eller måske endda 10 cm. Hele øvelsen går på at begrænse mængden af beton. I samarbejde med arkitekterne har FB Gruppen og Ingcon også forsøgt at placere vinduerne mere hensigtsmæssigt, så de ikke påvirker husets stabilitet. Nogle af vinduerne er hævet 50-80 cm over gulvet, og der er en underlægger og en overlægger i betonen, hvilket gør, at betonelementet opnår større styrke. I forhold til altanerne anvendes der nogle kraftigere beslag, så altanerne opfylder de krav, de skal, selvom betonen er svagere.

 

 

TIDLIG INVOLVERING AF ALLE PARTER

Ændringen i arbejdsprocessen har konkret betydet, at forløbet har taget lidt længere tid, og at Ingcon og FB Gruppen har haft flere møder med de involverede aktører tidligere i forløbet, end man plejer. Rådgiverne har været mere involveret, og der har været øget ideudveksling med f.eks. BETONELEMENT end i andre projekter.

Anders Bidstrup fortæller, at der er flyttet lidt mere økonomi over på rådgiverne, og målsætningen om en lavere CO2-udledning har gjort, at byggeriet samlet set er blevet dyrere – trods en billigere elementleverance på grund af øget brug af letbetonelementer. Selvom processen er ændret og på trods af den store CO2-reduktion, arbejdes der kun med kendte materialer i byggeriet. Der bliver ikke eksperimenteret med ukendte materialer.

– Det er en solid etageejendom, vi bygger, Vi står jo også på mål for en femårs gennemgang efterfølgende, og vi kan godt lide, at vi i byggeprocessen har styr på vand og lugt og skimmel, forklarer Anders Bidstrup. – Med det klima vi har i Danmark, hvor det regner store dele af året, er det vigtigt med materialer, som kan tåle vand i byggeperioden, og når huset så er tæt, kommer de materialer, som er fugtfølsomme.

MÅLET ER DGNB-PLATIN

Der er mange faktorer, der skal tages i betragtning, når der skal bygges med så stor CO2-reducering som ved NH6. Det er ikke kun betonvalget, som er væsentligt. – Vi skal bl.a. have flere solceller og flere varmepumper på taget til opvarmning af brugsvandet i ejendommen, og vi skal have større luftskifte på ventilationsanlægget, forklarer Anders Bidstrup. Etableringsomkostningerne for denne type byggeri forøges derfor, når man går all-in på CO2-reduceringen. Omvendt er alle tiltagene med til at minimere driftsomkostningerne på byggeriet. Byggeriet er ved at være færdigprojekteret, og Ingcon og FB Gruppen forventer, at der er byggestart i efteråret 2023.

Men de reelle CO2-tal kendes først til sidst i projektet.- Med vores seneste forscreening har vi opnået 6,70 kg CO2-eq/m²/år, så vi mangler minimum 0,15 for at være i mål. Det er jo først til allersidst, i forbindelse med DGNB-certificeringen, at vi dokumenterer og opdaterer vores LCA-beregning. Vi går efter DGNB-platin, og det er LCA-beregningen på 6,55 jo en del af. Jeg ved selvfølgelig ikke endnu, om vi rammer de 6,55, men det er sjældent, at jeg sætter mig et mål og ikke når det, siger Anders Bidstrup.

FORTSAT CO2-REDUKTION

NH6 er også et pilotprojekt for Ingcon og FB Gruppen, hvor virksomhederne gør sig nogle erfaringer, der kan bruges i kommende projekter.

– I stedet for blot at bygge efter BR18 med de stramninger, som kom pr. 1. januar 2023, har vi nu gode erfaringer at bygge videre på og kan, hvis investorerne efterspørger det, lave projekter med skærpede CO2-grænseværdier, siger Anders Bidstrup. Han tilføjer: – Kravene bliver stille og rolig skærpet frem mod 2030. Nu er grænseværdien 12 kg CO2-eq/m²/år, og vi forventer, at grænseværdien løbende strammes yderligere. Vi ved også, at der er flere bygherrer, som ønsker at overgå de tal. Der er jo fuld fokus på at begrænse CO2-udledningen i byggeriet. De 6,55 kg CO2-eq/m²/år, i LCA-beregningen på dette byggeri får os heller ikke til at hvile på laurbærrene. I næste projekt er målet måske 5,55 – vi skal blive ved med at presse tallet nedad.

 

_____________________________________________________

Bygherre: FB Gruppen
Styringsentreprenør: Ingcon
Rådgivende ingeniører: AFRY

_____________________________________________________

Download vores produkt- og projekt EPD’er her.

Læs mere i vores kundemagasin ELEMENTER her.