MILJØVAREDEKLARATION

EPD’er

En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøvaredeklaration, som det hedder på dansk, dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber og udvikles iht. anerkendte europæiske og internationale standarder.

I CRH Concrete arbejder vi med miljøvaredeklarationer (EPD’er), som fortæller bygherre, arkitekter og rådgivere, hvor meget man faktisk kan optimere bygningselementer til et højere niveau af bæredygtighed, uden at gå på kompromis med kvalitet og design.

Der er en række ting, vi kan skrue på for at mindske CO2-aftrykket. Vi kan for eksempel justere tykkelsen af elementet. Blot to centimeter i vægtykkelsen giver et stort udslag. Det gælder også, hvis vi justerer på isolering, og ikke mindst også på armering.

Der er også mulighed for at justere, hvad vi støber elementet af. En mulighed er at anvende en cement med et lavere CO2-aftryk, vi kan anvende forskellige tilslag; for eksempel slagge fra stålindustrien, flyveaske fra varmeværker eller bestemte segmenter fra forskellige affaldsprodukter – naturligvis med den forudsætning at alle normer for styrker og holdbarhed overholdes.

DOKUMENTERET GENBRUGSBETON

Vigtigt er også genbrugsbeton, som kan indgå i produktionen. Her bruger CRH Concrete allerede rester fra egen produktion. Når vi støber elementer, er der altid lidt tilovers. Det samme gælder, når vi tilskærer huldæk, som produceres i standardmål, men skæres til for at passe ind i bygningskroppen. Disse fraskær indgår i produktionen af nye elementer, fordi vi ved præcist, hvad de indeholder.

Gennemdokumenteret genbrugsbeton fra nedrevne bygninger kan også komme på tale. Det samme gælder ler, kalk og kridt, som findes i store mængder i den danske undergrund

 

Produktspecifikke EPD’er 

Klik på nedenstående billeder og download vores produktspecifikke EPD’er.

EPD for vægge – beton
Produktspecifik EPD

EPD for vægge- letbeton
Produktspecifik EPD

EPD for sandwichfacader
Produktspecifik EPD

EPD for huldæk
Produktspecifik EPD

EPD for TT-elementer
Produktspecifik EPD

LCAbyg-filer

Værktøjet LCAbyg bruges til at beregne byggeriets samlede miljøbelastning – eksempelvis i forbindelse med en DGNB-certificering. For alle vores produkter, som har egen produktspecifik EDP, tilbyder vi også LCAbyg-filer.

Klik på nedenstående links og download LCAbyg-filer (zip-fil) til vores produktspecifikke EPD’er:

Branchespecifikke EPD’er 

Klik på nedenstående billeder og download branchespecifikke EPD’er.

EPD for facade
Branchespecifik EPD

EPD for betonelementer
Branchespecifik EPD

EPD for letbetonelementer
Branchespecifik EPD

EPD for huldæk
Branchespecifik EPD

EPD for TT-elementer
Branchespecifik EPD