EN DYREBAR RESSOURCE

VAND

Vand er en dyrebar ressource, og det gælder naturligvis også i produktionen af betonelementer.

Derfor har CRH Concrete gennem længere tid arbejdet med at reducere forbruget af ressourcer i produktionen. Vi genbruger store mængder af det vand, der er brugt i produktionen. og en stor del af det vand, som vi anvender i de forskellige produktionsprocesser, kommer fra opsamling af overfladevand på fabrikkernes areal, eller alternativt fra taget, hvor vandet samles sammen.

Når vandet har været igennem produktionen, det vil sige blandt andet brugt i forbindelse med tilskæring af huldæk, bliver vandet meget basisk.

Hvis man så skal genbruge vandet i produktionen, kræver det en behandling for at genfinde vandets naturlige balance.  Her har CRH Concrete fundet en løsning, nemlig at tilsætte CO² til vandet. Derved opnår vandet igen sin naturlige ph-værdi, og eneste biprodukt ved tilsætningen, er kalk.

-Man kan i princippet tilsætte CO² i vandet uden begrænsninger. Hvis der tilsættes mere end vandet kan optage, vil det blot blive i neutraliseringssystemet til nyt vand kommer, fortæller Lars Reimer, Teknisk Chef i CRH Concrete.

BRUGER OVERFLADEVAND

Når vi har opsamlet vandet fra tage, p-pladsen og lagerpladsen blandt andet på vores fabrik i Viby, så bruger vi vandet i produktionen. Når vandet har været brugt og dermed et blevet basisk i produktionen, renser vi vandet og tilsætter CO² , så det genfinder sin naturlige balance.

– Det har vi gjort i et par år, så det er en proces, der er i løbende udvikling. Dels binder vandet jo CO² , men det sparer også på vandet, som er nødvendig i en række af processerne i produktionen af betonelementer. Hidtil har man tilsat syre til vandet for at opnå den rette ph-værdi i genbrugsvandet, men med denne nye metode behøver vi ikke længere at anvende syre, og det er jo en miljømæssig fordel, forklarer Lars Reimer.

CRH Concrete udvikler løbende på områder i produktionen, hvor man kan genanvende renset og CO²-neutraliseret vand, så det er en metode, som vil brede sig i forskellige processer, efterhånden som man bliver fortrolig med det.