Såfremt ikke andet aftales, vil elementer leveret fra CRH Concrete have følgende overflader:

Synlige/ikke synlige overflader på betonelementer udføres i normal/lempet kravniveau i henhold til bips A24.

Specifikation af betonoverflader

OverfladetypeOverfladebehandlingKravniveau
KodeTypeKode Niveau
SSynlig- Maling, tapet og lignende
- Ingen overfladebehandling
N
S
P
Normal
Skærpet
Projektspecifikt *
IIkke synlig- Skalmuring
- Isolering, fliser og lignende
- Ingen overfladebehandling
L
N
Lempet
Normal
- SammenstøbningG
J
R
F
Glat
Jævn
Ru
Fortandet

*) Anvendes for overflader der ikke er dækket af beskrivelserne i denne anvisning. Overfladen specificeres.

Udfaldskrav for betonoverflader

Synlige overflader

FremstillingsmetodeBygningsdelProduktionsmetodeOrienteringSynlig
Ingen overfladebehandling samt maling, tapet med mere
NormalSkærpetProjektspecifikt
BetonelementerVæggeLodret støbtSideform BO21- Krav er angivet i Projekt-specifikations-beskrivelse
UdsparingsformBO41-
Vandret støbtFri overflade BO23 ****BO13
BundformBO22BO12
SideformBO31BO31
UdsparingsformBO41BO41
FacaderVandret støbtFri overflade (indvendig vægflade)BO23BO23
Bundform (indvendig vægflade)BO22BO12
SideformBO31BO31
UdsparingsformBO41BO41
Forspændte huldækVandret støbtFri overflade**
BundformBO28BO28
KældersandwichelementVandret støbtFri overflade (udvendig mod jord)BO23-
Bundform (indvendig vægflade)BO22-
SideformBO31BO31
UdsparingsformBO41BO41
Forspændte TT-dæk og ribbetagpladerVandret støbtFri overflade **
BundformBO42-
SideformBO41-
Andre slaparmerede og forspændte pladeelementerVandret støbtFri overfladeBO43-
BundformBO42-
SideformBO31-
Slaparmerede søjler og bjælkerVandret støbtFri overfladeBO23-
BundformBO22-
SideformBO31-
Slaparmerede runde søjlerLodret støbtSideformBO31-
Forspændte søjler og bjælkerVandret støbtFri overfladeBO43-
BundformBO42-
SideformBO41-
Øvrige bygningsdeleLodret støbtSideformBO31-
Vandret støbtBundformBO32-
Fri overfladeBO43-
Pladsstøbt betonOverflader støbt med formLodret støbtSideform BO31-
Vandret støbetBundformBO32BO12
Fri overfladeVandret støbtFri overfladeBO43BO43

*) Udenfor specifikation idet overfladen ikke kan forventes anvendt til synlige overflader.
****) Der anvendes CRH O33 for vægge, der skal monteres isolering på. Se overfladespecifikationen her >>

 

Ikke synlige overflader

FremstillingsmetodeBygningsdelProduktionsmetodeOrienteringIkke synlig
Ingen overfladebehandling samt skalmuring, isolering, fliser med mere
LempetNormalSammenstøbning
BetonelementerVæggeLodret støbtSideformBO41BO21
UdsparingsformBO41BO41
Vandret støbtFri overfladeBO43BO23
BundformBO42BO22
SideformBO41BO41
UdsparingsformBO41BO41
FacaderVandret støbtFri overflade (indvendig vægflade)BO43BO23
Bundform (indvendig vægflade)BO42BO22
SideformBO41BO31
UdsparingsformBO41BO41
Forspændte huldækVandret støbtFri overflade****
BundformBO42BO42
Forspændte TT-dæk og ribbetagpladerVandret støbtFri overfladeBO53 ***BO53 ***
BundformBO42BO42
SideformBO41BO41
Andre slaparmerede for forspændte pladeelementerVandret støbtFri overflade BO53 ***BO43
BundformBO42BO42
SideformBO41BO31
Slaparmerede søjler og bjælkerVandret støbtFri overflade BO43BO23
BundformBO42BO22
SideformBO41BO31
Slaparmerede runde søjlerLodret støbtSideformBO41BO31
Forspændte søjler og bjælkerVandret støbtFri overflade BO53 ***BO53 ***
BundformBO42BO42
SideformBO41BO41
Øvrige bygningsdeleLodret støbtSideformBO41BO31
Vandret støbtBundformBO42BO32
Fri overflade BO53 ***BO43
Pladsstøbt betonOverflader støbt med formLodret støbetSideformBO41BO31
Fri overfladeVandret støbtBundformBO42BO32
Fri overfladeBO53 ***BO 43
SammenstøbningAlleFri overfaldeJævnBO43
Ru
BO53
BundformGlatBO23
BundformJævnBO42
RuBO52
FortandetSe DS 411
eller DS/EN
1992:1:1
SideformGlatBO31
JævnBO41
RuBO52
FortandetSe DS 411
eller
DS/EN 1992:1:1

** Udenfor specifikation. Afhængig af produktionsmetode kan der optræde større generelle og lokale planhedsafvigelser end angivet for BO 53.

*** Krav som angivet for BO 53 dog uden opfyldelse af krav til ruhed.

****) Der anvendes CRH O33 for vægge, der skal monteres isolering på. Se overfladespecifikationen her >>