BF5, Parkkvarteret i Ballerup

CC3-KLASSIFICERET BYGGERI KAN BYGGES MED LETBETON

Et nyt byggeri er på trapperne i Byggefelt 5 (BF5) i det nye Parkkvarteret i Ballerup. Byggeprojektet består af 129 boliger, der opføres i 5 og 7 etager med delvis kælder. Det er Ingcon A/S, der står for at styre projektet med FB Gruppen som bygherre. Byggeriet er bemærkelsesværdigt på grund af den udbredte anvendelse af letbeton, til trods for at byggeriet er i konsekvensklasse 3 (CC3).

– Da bygningerne er CC3 stilles der strengere krav til robusthed og kraftoverføring i væggene end i lavere byggerier. Derfor hører det til sjældenhederne, at man kan anvende så meget letbeton, som tilfældet er med dette byggeri, siger Anders Bidstrup, administrerende direktør hos Ingcon A/S.

SKELSÆTTENDE OPFINDELSE

Kælder og stueetage opføres i beton, mens resten af bygningen primært består af letbeton. Både betonelementerne og letbetonelementerne projekteres som low carbon concrete elementer (LCC-elementer) fra BETONELEMENT. Det er muligt at bygge så meget i letbetonelementer, fordi BETONELEMENT har udviklet nogle nye stigbøjler til letbeton, der anvendes til at sikre de stabiliserende vægge og dermed sikre bygningens robusthed. Anders Bidstrup forklarer:

– Når man klassificerer et byggeri som CC3, er det hele bygningsafsnittet, man opklassificerer. Det vil sige, at det er alle vægge hele vejen fra stuen til øverste etage, der normalt vil være udført i betonvægge. Men nu har BETONELEMENT fundet en metode til at lave samlingerne, så vi kan fastholde en større del i letbeton.

ÆNDRET PROCES FREMMER NYTÆNKNING

Projekteringsprocessen for byggeriet har været anderledes end for traditionelle projekter, da Ingcon, FB Gruppen og de involverede parter er startet tidligt i processen med at se på, hvor CO2-aftrykket kan reduceres.

– Det er jo det gode ved den nye proces med tidlig involvering af betonelementleverandøren. Nu undersøger vi, hvordan vi udnytter og vrider alle kræfter ud af elementerne. Tidligere ville vi blot have sagt, at det var CC3, så der primært skulle anvendes beton, fortæller Anders Bidstrup.

– Men nu bryder vi det hele rundt i regnemaskinen og tager flere elementer med i beregningerne. På den måde får vi hele huset til at fungere sammen inden for de gældende regler. Det er en fin og mere detaljeorienteret projektering, slutter han.

Hovedprojekteringen er afsluttet, udgravningen til byggeriet er startet, og Ingcon og FB Gruppen forventer, at de første elementer til projektet leveres i efteråret 2023.

 

_____________________________________________________

Bygherre: FB Gruppen
Styringsentreprenør: Ingcon

_____________________________________________________

Download vores vejledning til projektering med letbeton her.

Download vores produkt- og projekt EPD’er her.

Læs mere i vores kundemagasin ELEMENTER her.