Beton

Typisk anvendes nedenstående konstruktive betoner i elementerne.

StyrkeklasseElementtyperdmaxfck
(MPa)
Miljøpåvirkning
35Vægge, facader, søjler og trapper

Altaner og altangange
16 mm

16 mm
35 MPa

35 MPa
Passiv

Aggressiv
45Forspændte bjælker

Broelementer
16 mm

16 mm
45 MPa

45 MPa
Passiv

Ekstra aggressiv
55Huldæk16 mm55 MPaPassiv

Andre miljøpåvirkninger kan udføres efter aftale.

Armering – slapt armering

Der anvendes følgende armeringstyper:

IdentifikationMaterialetypeDim. (mm)fyk
(MPa)
Agt
(%)
KRibbet16-25500≥ 3,3*
R1Glat26-20235
R2Glat26-20275
R3Glat26-20355

* For udragende armering anvendes stål med en agt = 5,0%

 1 Iht. EN10080

2 Iht. EN10025-1

 

Armering – spændarmering

Der anvendes følgende linetype iht. pr/EN10138-3:

IdentifikationMaterialetypeDim. (mm)fpk
(MPa)
LineY1860S79,3 / 12,51860