Hvis beregninger viser, at vandrette reaktioner ikke kan overføres ved friktion og kohæsion i vederlagsfugerne, skal der udføres en mekanisk fastholdelse, som kan ske ved

  • Indstøbning af stålprofiler i fundament
  • Montering af vinkelbeslag
  • Montering af fodbeslag

Ved dimensionering af glidningsfastholdelser skal følgende undersøges

  • Elementets styrke i kontaktfladen
  • Profilets eller beslagets styrke
  • Fastholdelsen i underlaget

Indstøbning af stålprofiler i fundament

Indstøbning af stålprofil
a. Udsparing udstøbes efter montage
b. Understøbning
c. Evt. murpap
d. Letklinkerblok
e. IPE-profil
f. Udstøbning

Anvendelse

Indstøbning af stålprofiler anvendes til optagelse af kræfter i væggens plan og kan med fordel anvendes ved fundamenter af letklinkerblokke, da stålprofilet giver en jævn belastning på de relativt svage blokke.

Udførelse

Der indstøbes et IPE 120 stålprofil (a) i fundamentet af letklinkerblokke.
IPE-profilet korrosionsbeskyttes ved fuld omstøbning med 225 mm beton. Alternativt kan profilet varmforzinkes.
Udsparingen (b) i bunden af væggen udstøbes efter montage.

Bæreevne

Regningsmæssig vandret bæreevne * for indstøbt IPE 120 stålprofil
Letklinkerblokke, 3 MPa7,5 kN
Letklinkerblokke, 5 MPa12.5 kN

Montering af vinkelbeslag

Vinkelbeslag
a. Vinkelbeslag
b. Understøbning
c. Evt. murpap
d. Indboringsanker

Anvendelse

Montering af vinkelbeslag anvendes til optagelse af kræfter i væggens plan og kan med fordel anvendes, hvor der er et solidt underlag af beton at gøre fast i.

Udførelse

Vinkelbeslagene (a) monteres inden eller i forbindelse med vægmontagen vha. et indboringsanker, M12 bolt og min. 75 x 75 x 5 mm vederlagsplade (b). Udsparringen (c) i bunden af væggen udstøbes efter montage.

Bæreevne

Regningsmæssig vandret bæreevne for vinkelprofil: 13,3 kN. Herudover skal indboringsankeret dimensioneres.

Montering af fodbeslag

Fodbeslag
a. Understøbning
b. Dobbelt fodbeslag
c. Klæbeanker
d. U-bøjle indstøbt i dæk
e. Dorn

Anvendelse

Fodbeslaget anvendes til vandret fastholdelse ud af væggens plan. Anvendelse af fodbeslaget kan være aktuelt ved bagvægge med relativ stor tværlast og med lille eller ingen lodret last.

Udførelse

Fodbeslagene fremstilles som enkelte og dobbelte (a).

Det enkelte fodbeslag er et vinkelbeslag med kun én lodret plade, hvortil væggen fastholdes vha. bolt og spændeplade. Det dobbelte fodbeslag har 2 lodrette plader.

Fodbeslagene fastgøres til dækelementerne vha. 2 stk. 12 mm klæbeankre (c)

Bæreevne

Hvert fodbeslag kan overføre en regningsmæssig vandret kraft på 5,7 kN vinkelret på væggen.