MILJØVAREDEKLARATION

EPD’er

En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøvaredeklaration, som det hedder på dansk, dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber og udvikles iht. anerkendte europæiske og internationale standarder.

I CRH Concrete arbejder vi med miljøvaredeklarationer (EPD’er), som fortæller bygherre, arkitekter og rådgivere, hvor meget man faktisk kan optimere bygningselementer til et højere niveau af bæredygtighed, uden at gå på kompromis med kvalitet og design.

Der er en række ting, vi kan skrue på for at mindske CO₂-aftrykket. Vi kan for eksempel justere tykkelsen af elementet. Blot to centimeter i vægtykkelsen giver et stort udslag. Det gælder også, hvis vi justerer på isolering, og ikke mindst også på armering.

Der er også mulighed for at justere, hvad vi støber elementet af. En mulighed er at anvende en cement med et lavere CO₂-aftryk, vi kan anvende forskellige tilslag; for eksempel slagge fra stålindustrien, flyveaske fra varmeværker eller bestemte segmenter fra forskellige affaldsprodukter – naturligvis med den forudsætning at alle normer for styrker og holdbarhed overholdes.

DOKUMENTERET GENBRUGSBETON

Vigtigt er også genbrugsbeton, som kan indgå i produktionen. Her bruger CRH Concrete allerede rester fra egen produktion. Når vi støber elementer, er der altid lidt tilovers. Det samme gælder, når vi tilskærer huldæk, som produceres i standardmål, men skæres til for at passe ind i bygningskroppen. Disse fraskær indgår i produktionen af nye elementer, fordi vi ved præcist, hvad de indeholder.

Gennemdokumenteret genbrugsbeton fra nedrevne bygninger kan også komme på tale. Det samme gælder ler, kalk og kridt, som findes i store mængder i den danske undergrund

 

Projektspecifikke EPD’er

Vi udarbejder gerne EPD’er for vores kunders specifikke projekter. Hvis projektet leveres med vores low carbon concrete elementer (LCC), så følger den projektspecifikke EPD automatisk med som en del af aftalen.

Ved at bruge vores projekt EPD’er vil du opnå en yderligere CO₂-besparelse i forhold til vores produkt EPD’er. Dette skyldes, at produkt EPD’erne er baseret på et gennemsnit for 2020-produktion. Vores projekt EPD’er derimod tager højde for de CO₂-forbedringer, som vi har foretaget: brug af low carbon concrete, designoptimering og produktionsoptimering.

Eksempler på CO₂-besparelser:

  • 2,4 m bred huldæk (se EPD 21065-5)
    CO₂-besparelse på 14% i forhold til huldæk i basisbeton i samme størrelse
  • LAC 15/1850 (se EPD 22012-2)
    CO₂-besparelse på 42% i forhold til væg i basisbeton i samme tykkelse
  • LAC 10/2000 (se EPD 22012-5)
    CO₂-besparelse på 45% i forhold til væg i basisbeton i samme tykkelse

 

Produkt EPD mod projekt EPD

Sammenligningsgrundlaget for CO₂-besparelser

Skal der laves et sammenligningsgrundlag mellem produkter/producenter, så er det vigtigt, at GWP (A1-A3) omregnes til CO₂-belastning pr. ton produkt. Sådan omregnes GWP, så tallene kan sammenlignes:

Eksempel: Produkt EPD​

180 mm væg
13% udsparinger
62,9/0,374 = 168,18 kg CO₂ pr. ton element

Eksempel: Projekt EPD​

180 mm væg
13% udsparinger
54,6/0,410 = 133,17 kg CO₂ pr. ton element

Projektspecifikke EPD’er

Herunder kan du downloade projektspecifikke EPD’er for vores huldæk, samt vægge i beton og letbeton udført med low carbon concrete:

EPD for vægge – beton
Projekt EPD 21066-10

EPD for vægge – beton
Projekt EPD 21066-21

EPD for vægge – LAC15/1850
Projekt EPD 22012-2

EPD for vægge – LAC10/2000
Projekt EPD 22012-5

EPD for huldæk
Projekt EPD 21065-5

EPD for murstens-facadeelementer
Projekt EPD 22011-3

DANFOSS HOUSE: Projektspecifikke EPD’er

​Som eksempel kan du downloade de projektspecifikke EPD’er, som vi har udarbejdet på Danfoss House i Sønderborg.

Betonelementerne til byggeriet er leveret fra februar til april 2022 med Futurecem. Det er i dag muligt at lave yderligere optimeringer på betonrecepten, byggeprojektet og produkttypen, og betonelementerne leveres i dag med vores low carbon concrete (LCC), som giver yderligere CO₂-besparelser. Se ovenstående projektspecifikke EPD’er.

Kontakt os, og vi hjælper gerne med projektspecifikke EPD’er på dit projekt.

EPD for Danfoss House
LCC – Vægge 21066-2

EPD for Danfoss House
LCC – Huldæk 21065-2

Produktspecifikke EPD’er

Vores produktspecifikke EPD’er for vægge i beton og letbeton samt for sandwichfacader, huldæk og TT-elementer kan du her:

EPD for vægge – beton
Produktspecifik EPD

EPD for vægge- letbeton
Produktspecifik EPD

EPD for sandwichfacader
Produktspecifik EPD

EPD for huldæk
Produktspecifik EPD

EPD for TT-elementer
Produktspecifik EPD

LCAbyg-filer

Værktøjet LCAbyg bruges til at beregne byggeriets samlede miljøbelastning – eksempelvis i forbindelse med en DGNB-certificering. For alle vores produkter, som har egen produktspecifik EDP, tilbyder vi også LCAbyg-filer.

Klik på nedenstående links og download LCAbyg-filer (zip-fil) til vores produktspecifikke EPD’er: