​Projekteringsprincipper For Betonelementer

Dette dokument angiver projekteringsprincipperne i CRH Concrete. Det er en forudsætning for ordreindgåelse, at beskrivelserne i dette dokument ligger til grund for angivelsen af armeringen i projektet.

Download projekteringsprincipperne for betonelementer her.

Vurdering af vægtykkelse
– et hjælpeværktøj

Regnearket kan anvendes til at vurdere om den vægtykkelse, som er valgt er tilstrækkelig i forhold til den armering, der skal i væggen.

Arket regner på de faktiske dimensioner af armeringen, og der tillægges de normale tolerancer, som skal indregnes for at sikre, at der er plads til armeringen i elementet.

OBS!
Det er et excel-regneark, som downloades.

Download her.