CRH Concrete arbejder efter følgende reklamationspolitik:

  • Reklamationer skal behandles effektivt, så kunden er tilfreds med håndteringen af reklamationen.
  • Ydelsen til kunden skal leve op til de aftalte krav.
  • Vi skal selv opdage afvigelser og udbedre dem, inde de giver kunden besvær.
  • Reklamationer er et forhold mellem os og vores direkte kunde.
  • Reklamationsbehandlingen påbegyndes hurtigst muligt efter modtagelsen, og kunden holdes orienteret om forløbet.
  • Vi afhjælper ikke i forhold, hvor vores vejledninger ikke er fulgt.
  • Vi afhjælper ikke ved revner i elementsamlinger, der skyldes svind.
  • Vi afhjælper ved revner i elementer, når disse skyldes fejl, som vi har begået, og hvor vores anvisninger fulgt.

 

Behandling af reklamationer

Til brug for vores behandling af reklamationen beder vi normalt om fremsendelse af:

  • Dokumentation for elementernes fugtindhold ved påbegyndelse af overfladebehandling.
  • Dokumentation for strimling af elementsamlinger og strimling/fugning af hjørner på malerbehandlede vægge.