Grønne ambitioner og ansvar for fremtiden

Vi tegner og bygger
bæredygtigt.

CRH Concrete bygger ikke kun solidt og holdbart
– vi bygger også bæredygtigt og energirigtigt.

For os er det logisk at kombinere nytænkning med miljøhensyn. Vi vil bidrage til at skabe byer og bygninger, som er en bæredygtig del af klodens fremtid, og vi gør det ved hele tiden at udvikle os og udfordre os selv.

Byggeri er en væsentlig del af FN’s 17 verdensmål, som har udstukket en ambitiøs retning for verden de næste 30 år. Når det gælder de store mål om byudvikling, energiudnyttelse, klimatilpasninger og bæredygtighed i hverdagen, betyder det enormt meget, hvordan vi vælger at bygge. Vi skal udnytte vores viden til at bruge færre ressourcer, øge den enkeltes trivsel og optimere funktionerne – og vi er allerede godt i gang.

Premium-medlem af DK-GBC

Som den første producent af betonelementer i Danmark er CRH Concrete premium-medlem af Green Building Council Denmark, som er med til at tegne en bæredygtig fremtid. Det betyder, at vi kan være en del af DGNB-certificerede byggerier, og det matcher perfekt med vores klare ønske om høj kvalitet, høje ambitioner og høj ansvarlighed.

Vi bygger med rene naturmaterialer, og vi leverer byggeri med en lang levetid og et sundt, behageligt indeklima. Dertil kommer, at beton har en indbygget mulighed for at blive genbrugt med tiden.

Det er elementer, som bliver en naturlig del af fremtidens byggeri, og CRH Concrete er godt i gang. For os er der nemlig ingen modsætning mellem bæredygtighed og udvikling. Begge dele er en solid del af vores fundament.