Grøn beton og bæRedygtighed

Bæredygtighed er en logisk del af at bygge med beton

Klima, miljø og bæredygtighed har været nogle af de mest brugte ord for tiden og vil formentlig også være det i de næste mange år.

Der er bred enighed om, at alle skal gøre en indsats for at trække udviklingen i verden i den rigtige retning. Det gælder naturligvis også i byggebranchen.

Byg bæredygtigt med betonelementer

Den gode nyhed er, at vi allerede er godt i gang. Ikke kun i branchen generelt, men så sandelig også i CRH Concrete, hvor vi de kommende år har mange udviklingsprojekter og ambitiøse mål for den grønne profil.

Beton er et produkt, der er baseret på rene naturmaterialer. Netop derfor er det vigtigt, at vores bygninger kan holde i mange generationer. Med beton bygger du ikke kun til dig selv, du bygger også til dine børnebørn, og samtidig tager du ansvar for fremtiden.

Grønne ambitioner og grøn beton

At CRH Concrete har grønne ambitioner, kan ses flere steder. Sammen med andre aktører er CRH Concrete nemlig med i flere spændende udviklingsprojekter, som alle har den grønne profil og ressourcebesparelser til fælles.

I CRH Concrete tager vi vores samfundsansvar meget seriøst. Som ansvarlig råhusleverandør sætter vi både social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed øverst på dagsordenen.

DGNB-certificerede byggerier

Klimamæssig bæredygtighed arbejder vi med hver dag, og vi reducerer hele tiden det miljømæssige aftryk, vores produktion sætter. Vi er klar til at arbejde sammen med hele byggebranchen om at skabe forandringer, der kan gøre Danmark ledende inden for bæredygtighed. Det er vores mål at bidrage med endnu flere points til DGNB-certificerede byggerier, så det bliver nemmere at vælge den mest bæredygtige løsning gennem en DGNB-certificering.

DGNB-certificering

Grønne ambitioner og ansvar

Vi er ambitiøse

Også på miljøet

Alle former for byggeri sætter et aftryk på miljøet. Også betonbyggeri. Vi gør vores aftryk markant mindre – uden at det går ud over kvaliteten og økonomien i dit byggeprojekt.

Vores mål er at reducere CO2-aftrykket fra betonbyggeri med op til 50 procent i 2030. Det er et mål, vi deler med over 20 andre vigtige aktører i den danske beton- og byggebranche. Vi kalder det Bæredygtig Beton Initiativ.

Bæredygtig produktion af betonelementer

Årsagen er enkel: Nybyggeri har en stor påvirkning på miljøet og dermed klimaet. Hver gang vi bygger i Danmark, påvirker vi vores omverden i form af bl.a. ressourceforbrug, affald og CO2-udledning. Det giver byggebranchen et særligt ansvar for at tænke bæredygtigt. Det ansvar lever CRH Concrete op til med det nye initiativ, og vi er ikke i tvivl om, at potentialet til yderligere forbedringer fortsat er stort.
Samtidig giver det god mening at gå sammen med andre om at nå det ambitiøse mål. Jo flere vi går sammen, jo bedre kan vi løfte opgaven til glæde for de kommende generationer.

Vi er allerede nået langt med den viden, vi har. Nu skal vi nå endnu længere og stå endnu stærkere.

Det gør vi i fællesskab.
Du gør det med CRH Concrete.