Certificering

Som et led i den gennemførte strukturændring i CRH Concrete A/S blev det besluttet at udarbejde et fælles certificeret produktionsstyringssystem for Betonelement, dalton og EXPAN – Det såkaldte FPC-system (Fabriks Produktions Control) – henhold til gældende produktstandarder for beton- og letbetonelementer.

For at udnytte ressourcerne bedst muligt, er ISO 9001 og ISO 14001 certificeringerne afmeldt og i stedet etableres et ledelsessystem indeholdende de forretningsmæssige nødvendige procedurer for de processer, som ikke er omfattet af produktcertificering.

Certificering af det nye fælles produktionsstyringssytem er nu gennemført efter planen og de nye fælles produktcertifikater kan ses i nedenstående oversigt.

CertificeringsoversigtEsbjergVardeHobroRingstedVibyTilstBrørupLinåSøndersøBorupTingsted
DS/EN 13224
-
-
JA
-
-
-
-
-
-
-
-
DS/EN 13225
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
DS/EN 13747
-
JA
-
-
JA
-
JA
-
JA
JA
-
DS/EN 14843
JA
JA
JA
-
-
JA
-
-
-
-
JA
DS/EN 14991
JA
JA
JA
-
JA
-
-
-
-
-
-
DS/EN 14992
JA
JA
-
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
DS/EN 1168
-
-
-
-
JA
-
-
-
-
-
-
DS/EN 1520
-
-
-
-
-
-
JA
JA
JA
JA
-
DS/EN 15050
-
-
JA
-
-
-
-
-
-
-
-

Alle elementer i henhold til en harmoniseret produktstandard leveres således nu CE-mærkede.

Ud over EC-certifikaterne er CRH Concrete certificeret på følgende områder:

  • Betonproduktion iht. DS/EN 206-1 og DS 2426.
  • Betonelementproduktion iht. DS/EN 13369.
  • Retning af armering fra coils iht. DS/EN 10080.
  • Stålkonstruktioner (EXC1, EXC2) iht. EN 1090-1.

Certificeringsomfang, certifikater, ydeevnedeklaration og deklarerede værdier fremgår under de enkelte brands hjemmesider.

Guldborgsund Elementfabrik
- certificeringer og ydeevnedeklarationer

Ydeevnedeklaration for Guldborgsund Elementfabrik finder du i nedenstående tabel:

StandardEC-certifikatElementtype/
Ydeevnedeklaration
DS/EN 13225
Præfabrikerede betonelementer –
Søjler, bjælker og rammer
1073-CPR-B0046-02
Download her >>
Søjler, bjælker og rammer
EN-13225-1 - download her>>
DS/EN 14843
Præfabrikerede betonelementer - Trapper
1073-CPR-B046-03
Download her >>
Trapper
EN-14843-1 - download her >>
DS/EN 14992
Præfabrikerede betonelementer –
Vægge
1073-CPR-B046-05
Download her >>
Vægge uden udvendig funktion
EN-14992-1- download her >>
Vægge med udvendig funktion
EN-14992-2- download her >>

Produktcertificering for Guldborgsund Elementfabrik

Hele produktionen af betonelementer er produktcertificeret i overensstemmelse med

  • DS/EN 13369, Almindelig regler for præfabrikerede betonelementer

af Dancert under certifikat nr. B046

Fabriksfremstillet beton

Hele produktionen af fabriksfremstillet beton er produktcertificeret i overensstemmelse med

  • DS/EN 206-1, Beton – Del 1: Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse.
  • DS 2426, Beton – Materialer – Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark.

af Dancert under certifikat nr. B046-02.