Vægelementer afstives med elementstøtter, der skal fastgøres i en konstruktion, som har tilstrækkelig styrke til at optage de kræfter, der typisk kommer fra vindbelastningen på det monterede element. Elementstøtterne fastgøres i fundamenter, terrændæk eller etagedæk.

Hvis der ikke er en blivende konstruktion, hvori elementstøtterne kan fastgøres, vil det være nødvendigt at udføre midlertidige fundamenter eller opstille betonklodser, hvortil elementstøtterne kan fastgøres. Belastningen fra en elementstøtte ligger i størrelsesordenen 500-1000 kg afhængigt af elementstørrelsen, belastningen, støttens hældning og udformningen af støttens beslag.

Indboringsankre

MONTAGE anvender følgende indboringsankre som standard. Ankrene står i rækkefølge efter bæreevne, laveste bæreevne øverst.

Anker - typer
Anbefalet betontykkelse mm
Huldybde mm
Terrændæk
Lyddæk
Huldæk
Ø12 x 80 fransk skrue i expandet super nylon pløk 14 x 70
100
80
x
x
x
Slaganker Hilti
HKD M 12 x 50
100 (40)
54
x
x
x
Slaganker Hilti
HKD M 16 x 65
130 (50)
70
x
x
x

Terrændæk, mindstekrav

For at give tilstrækkeligt modhold ved elementmontage skal terrændæk opfylde følgende kriterier:

Terrændækket skal mindst

  • have en trykstyrke 10 MPa på montagetidspunktet
  • være 80 mm og helst 100 mm tykt
  • være netarmeret med Y5/150

I vinterhalvåret skal man være specielt opmærksom på betonstyrken. Det kan være nødvendigt at bruge varm beton, afdække med vintermåtter og evt. bestille en stærkere beton end under sommerforhold.
Læs mere om styrkeudvikling i beton ved lave temperaturer.

Endvidere henvises til SBI-anvisning 125: Vinterstøbning af beton.

Terrændæk med varmeslanger

Hvor der er indstøbt varmeslanger i terrændæk, skal det på forhånd være sikret, at elementmontagen kan udføres, uden at installationerne beskadiges.

Elementstøtterne kan fastgøres til:

  • Indboringsankre
  • Indstøbte ankre

Indboringsankre i terrændæk

Anvendelse af indboringsankre er generelt en mere fleksibel løsning end anvendelse af indstøbte ankre, idet fastgørelserne kan udføres i takt med montagen og tilpasses de enkelte elementer. Til gengæld skal man sikre, at varmeslangerne ikke beskadiges, når der bores. Dette gøres på en af følgende måder:

  • Varmeslangerne placeres så dybt, at man ved en kontrolleret boring ikke når ned til dem. Det betyder i praksis, at der skal være mindst 60 mm beton over varmeslangerne (se huldybderne i ovenstående skema).
  • Det markeres på terrændækket, i hvilket område der kan bores uden at beskadige varmeslangerne. Markeringen udføres ved at stikke et el-rør ned i isoleringen og lade det rage op over betonoverfladen. El-røret placeres således, at der kan bores sikkert i en diameter på 150 mm omkring røret. Informationer om placeringen indhentes hos CRH Concrete, så det sikres, at markeringerne sidder der, hvor der er brug for fastgørelse af elementstøtterne.

Hvor i dækket fastgøres elementstøtterne?

Når man skal markere områder, hvor der må bores, eller når man skal indstøbe ankre, har man behov for at kende den optimale placering af fastgørelserne.

Følgende kan bruges som vejledning:

  • Elementstøtterne fastgøres i (eller over) elementets øverste tredjedelspunkt og placeres med en hældning på 45°. I et byggeri med en elementhøjde på 2,7 m vil fastgørelsespunkterne således ligge ca. 1,8 m inde på dækket målt fra væggen.

Huldæk

Hilti slagankre HKD-S og SR kan anvendes i huldæk. Det accepteres, at ankeret sidder delvist nede i en kanal, når blot mindstetykkelsen i ovenstående tabel overholdes. Det er væsentligt at bruge de nævnte typer, idet de har en krave, der gør, at ankeret ikke falder ned i kanalen.