Måltolerancer for monterede elementer fremgår af branchevejledningerne www.tolerancer.dk fra Dansk Byggeri.

Hvor går grænsen? 

Vejledningen “Hvor går grænsen” findes ikke længere som en trykt version.

Du finder det opdaterede materiale for tolerancer for “In situ, elementer og montage” samt “elementer af letklinkerbeton” her:
https://www.tolerancer.dk/beton/