Som Montagesupervisor i MONTAGE vil din primære opgave være at understøtte entrepriselederen i hans/hendes arbejde.