Murstensfacadeelementer var tidligere noget, alle kunne se hvad var. Der var tydelige og tykke fuger, forbandt passede ikke sammen, og det lignede i det hele taget noget, der var lavet på en fabrik.

Sådan er det ikke mere.

Murstensfacadeelementerne er ganske vist stadig lavet på fabrik, men der slutter ligheden også. For der er sket en rivende udvikling i den måde elementerne produceres på, og ikke mindst på designdelen, så et murstensfacadeelement i dag faktisk kræver en murers øjne for – måske, at gennemskue, at der er tale om et element.

præcis facadearkitektur

Hos firmaet Ingcon, der har forestået projekteringen og byggestyringen af boligtårnene på Grønttorvet i København, ser man kun fordele ved at bruge murstensfacadeelementer, men også at det kræver nogle tiltag fra starten:

– For at det skal blive en succes, er det vigtigt, at man ved en tidlig involvering får sat producent, arkitekt, bygherre og entreprenør sammen. Det er vigtigt, at byggeriet er bygbart, og tegl har jo en geometrisk begrænsning, som skal indarbejdes fra start. Der er samlinger, der skal respekteres, og det er vigtigt, at forplade og bagplade passer. Der arbejdes med små tolerancer.

 

Samtidig skal det udvendigt skjules bedst muligt, at der er tale om et murstensfacadeelement. Og det arbejde ligger i planlægningsfasen og det, synes vi, er lykkedes rigtigt godt på Grønttorvet, siger Anders Bistrup, en af indehaverne i firmaet.

Arkitekten har haft en vigtig rolle i tilpasningen af designet, så udvendige samlinger bedre kunne skjules af fremspring og forskellige forbandter. Alt i minimale tolerancer. Arkitektfirmaerne Mangor & Nagel, Holscher & Nordberg samt EFFEKT Arkitekter har været med på byggeriet, med EFFEKT som den, der har haft med facadearkitekturen at gøre.

Lukker en etage ugentligt

Han fortæller videre, at murstensfacadeelementer er en kæmpe fordel, specielt i et højhusbyggeri, som på Grønttorvet, hvor der er tårne på op til 20 etager. Firmaet har kunnet lukke en etage om ugen i byggefasen, og det kan kun lade sig gøre, fordi alle parter er involveret fra starten.

– Samarbejdet med BETONELEMENT er gået super godt. Deres meget kompetente folk har været involveret fra starten og siddet med på byggepladsen, så vi kunne planlægge detaljeret, og alle tidsplaner og økonomien er overholdt til punkt og prikke, siger han.

I dette tilfælde har man valgt at montere vinduerne nede på pladsen, inden elementet hejses op på plads med kran. Det samme gælder sålbænke og fuger.

– Når elementet er kranet på plads, er byggeriet lukket, og andre faggrupper kan komme i gang langt hurtigere, siger han.

FORBANDTER OG MØNSTRE

Leg med forskellige forbandter, fugefarver og varierende mønstre i stenenes opsætning.

Forskellige stentyper, forskellige forskydninger og fremspring skjuler samlinger.

Store besparelser – hurtigere byggeri

Vibeke Starup, Commercial Director hos CRH Concrete, som ejer brandet BETONELEMENT, ser en klar trend med at udnytte mulighederne i de færdige murstensfacader. Det sparer platforme, stilladser, montagetid og transport op og ned med materialer. Tørretiden kan sættes ind meget før i processen, hvilket også fremrykker aptering og færdiggørelse.

Det er klart, at jo højere du bygger, jo bedre kan de præfabrikerede facader betale sig.

Hun understreger flere fordele ved at kunne lukke bygningen meget hurtigere:

– Med en færdig murstensfacade leveret på byggepladsen, kan udtørring af bygningen startes, så snart sidste etage er monteret. Det betyder, at de næste fag, som skal stå for den indvendige aptering, kan starte tidligere op, og dermed reduceres byggeperioden, forklarer hun og tilføjer, at de færdige facader også kan leveres med vinduer monteret fra fabrik.

Og fortsætter:
– Der kan også være udfordringer med pladsen på byggepladserne. I mange større byer kan det være vanskeligt at have høje stilladser eller platforme stående i længere perioder. Og pladsen kan være trang.

Kan produceres året rundt

Sikkerhed for kvaliteten, komprimering af byggeprocessen og den relativt korte leveringstid taler alle for at bygge med murstensfacader.

– Vi kan producere hele året rundt, for det foregår på fabrikken under tørre og stabile forhold. Det tager naturligvis tid at tegne projekterne, og der skal tages stilling til løsninger tidligt i processen. Dette løses dog fint i dag i samarbejde med vores kunder. Et andet punkt, som taler for at bygge med murstenfacader er muligheden for at lege med facadeudtrykket, så bygningerne skiller sig ud. Det kan man blandt andet se her på Grønttorvet i Valby, slutter Vibeke Starup.

 

Teknisk info om murstensfacadeelementer

Klik ind og læs mere om de tekniske detaljer i forbindelse med vores facader: elementgeometri, bæreevne, facadeoverflader, samlinger og detaljer samt armering.

Grønt-torvet

Murstensfacadeelementer i højden.

Verbana Hus

Få hele facaden leveret færdigapteret med døre, vinduer og andre fittings.

Grønt-torvet

Når facadeelementerne er på plads, er råhuset samtidig lukket.

Verbana Hus

Den indvendige aptering kan begynde langt før i forløbet

Grønt-torvet

Verbana Hus

Når facadeelementet er leveret helt færdigt fra fabrikken, skal håndværkerne ikke bruge tid på stilladser og arbejdsplatforme for at lave finish.

Grønt-torvet

Det rykker for alvor på tidsplanen, og huslejen kan hurtigere komme i spil.

Grønt-torvet

Leg med forskellige forbandter, fugefarver og varierende mønstre i stenenes opsætning. Forskellige stentyper, forskellige forskydninger og fremspring skjuler samlinger.

Verbana Hus

 

Entreprenør
FB Gruppen

Arkitekter
Mangor & Nagel
Holscher & Nordberg
EFFEKT Arkitekter

Ingeniør
– Ingcon

Grønttorvet – læs mere om området