FUNKTIONSKRAV OG DESIGNOPTIMERING

OPTIMERING AF BETONTYPEN

Et byggeri skal overholde bestemte funktionskrav til for eksempel lyd, brand og styrke. Tidligere blev et etagebyggeri ofte projekteret med en 150 mm bagmur i beton, for det vidste vi gennem års erfaringer i rygsækken, at det kunne holde.

For at kunne optimere mest muligt på betonen, så er vi nødt til at kigge på byggeriets funktionskrav og vurdere de enkelte betonelementer efter funktion. Det behøver ikke nødvendigvis være en 150 mm bagmur i C35 basisbeton i hele projektet. Nogle vægge kan være tyndere, andre kan være i letbeton eller C20 eller en tredje mulighed er at erstatte cement med et andet bindemiddel, så betonen bliver low carbon concrete.

OPTIMERING AF BETONTYPE

Hvis vi bibeholder bagmuren i 150 mm, så kan vi skrue på betontypen for at opnå CO2-reduktioner i produktionen (A1-3). CO2-reduktionerne kan variere i forhold til det enkelte projekt og produktionssted.

Eksempel på en projektoptimeringsfase: