WORLD DAY for SAFETY and HEALTH at WORK

SIKKERHED OG SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

FN’s verdensdag for sikkerhed og sundhed – World Day for Safety and Health at Work – er en årlig påmindelse om vigtigheden af sikkerhed på arbejdspladsen. Det er også en anledning til at se tilbage på, hvilke tiltag vi hos CRH Concrete har haft fokus på i det forløbne år, og hvilke erfaringer vi tager med os. En af de personer, der har størst viden på dette område, er arbejdsmiljøchef Esben Nielsen.

Action Teams bidrager til sikkerhed og trivsel

Forrige år oprettede CRH Concrete lokale Action Teams, hvor medarbejdere uddannes i bl.a. førstehjælp, adfærdssikring og psykologisk krisehåndtering. Desværre har der været hændelser, hvor det var nødvendigt for et Action Team at tage hånd om en situation, men hvor de også har vist sig at være til stor hjælp.  ”Vi har oplevet værdien af Action Teams, og set hvordan de støtter og hjælper kolleger – ikke kun lige i øjeblikket, men også i tiden efter en hændelse,” siger Esben Nielsen. ”De holder øje med, om der er kolleger, der har behov for yderligere hjælp f.eks. fra en krisepsykolog.”

Små tiltag – stor virkning

Andre tiltag i det forløbne år er krav om brug af hjelm med hagerem. ”Vi har indført krav om, at alle skal bruge hjelm med hagerem,” forklarer Esben Nielsen. ”Det gælder både vores egne medarbejdere på alle vores lokaliteter og byggepladser samt alle andre, som arbejder for os eller er gæster.”

Der arbejdes i øjeblikket også på en bedre rækværksløsning uden på byggepladserne. Esben Nielsen siger: ”Vi er i gang med at lave nogle ergonomiske tiltag i forhold til vores sikkerhedsrækværk. Det er under udvikling og vil blive taget i brug senere på året.”

​Synliggørelse af sikkerhed

I den kommende tid vil alle medarbejdere også få et lille kort i hånden, som fortæller, at de som medarbejdere hos CRH Concrete er berettiget og forpligtiget til at standse alt usikkert arbejde. Esben Nielsen fortæller:

”Ikke kun vores medarbejdere, men også alle underentreprenører, vognmænd og gæster får kortet udleveret. Formålet er at skabe opmærksomhed om sikkerhed og anerkende, at den enkelte medarbejder må og skal påpege arbejde, der udføres på en måde, der ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det er i tanken med det”.

Styrkelse af arbejdsmiljøafdelingen

En af de ting, der vil få stor betydning for sikkerheden på CRH’s arbejdspladser i Danmark og som Esben Nielsen gerne vil fremhæve, er ansættelsen af flere medarbejdere i arbejdsmiljøafdelingen. ”Vi er nu tre personer. Nemlig Lene Fredskilde Kjælder, der er ansat som arbejdsmiljøkoordinator hos Betongruppen RBR og RC BETON og Morten Hougaard Krogh som er HSE medarbejder ved grusgravene,” fortæller Esben Nielsen. ”Vi hjælper hinanden i det omfang, vi kan og prøver at synliggøre sikkerhedstiltagene i organisationen endnu mere”.

Medarbejdere modtager international pris

Sikkerhedsindsatsen hos CRH Concrete har også givet genlyd uden for Danmarks grænser. Bente Domino, kontorassistent fra vores fabrik i Søndersø har nemlig modtaget CRH Europe Safety Award 2023. Prisen hylder medarbejdere i CRH, der viser en bemærkelsesværdig indsats i at sikre sikkerheden på arbejdspladsen. Der var i alt 40 prismodtagere fra hele Europa, og to af dem kom fra Danmark. Bente Domino modtog prisen for sit arbejde med hjælpesystemer til gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV), Safety Surveys, arbejdsmiljøgennemgange, kurser, førstehjælp og mere.

Samtidig modtog værkstedsleder Erik Graversen fra Bedsted Lø Grusværker også CRH Europe Safety Award for sin indsats for at bringe alt maskineri i grusgravene op på CRH Safety Standard.  ”De har begge været i Holland for at modtage deres priser, og det er et vigtigt og synligt tegn på, at vi har stor fokus på sikkerheden her i Danmark,” fortæller Esben.

_____________________________________________________


Dage siden sidste arbejdsulykke med fravær:

1 x fabrik over 5200
1 x fabrik over 4100
2 x fabrikker over 3000
6 x fabrikker over 1000
3 x fabrikker over 500
1 x fabrik over 150

_____________________________________________________